Tư tưởng lấy dân làm gốc trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của chủ tịch Hồ Chí Minh - HUYỆN PHÚ RIỀNG
03:25 EDT Thứ tư, 20/03/2019

Tư tưởng lấy dân làm gốc trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ ba - 21/11/2017 03:22
Cách đây 70 năm, năm 1947, khi đất nước đang bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân pháp, với bút danh X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Ðây là tác phẩm đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đặt vấn đề và trình bày một cách hệ thống tư tưởng đổi mới về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong điều kiện Ðảng cầm quyền.

Từ khi ra đời, tác phẩm đã thật sự trở thành cẩm nang hết sức bổ ích, hữu dụng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng. 70 năm trôi qua, đất nước đã trải qua nhiều thay đổi, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tác phẩm vẫn mang ý nghĩa thời sự nóng hổi, chứa đựng những vấn đề lớn, vừa có tính lý luận, tính nguyên tắc, vừa có tính chỉ đạo thực tiễn sâu sắc. Trong đó tư tưởng của Người về dân, “lấy dân làm gốc”  có ý nghĩa rất đặc biệt, đến nay vẫn còn nguyên giá trị và mãi là nguồn mạch của sự sáng tạo, là “kim chỉ nam” cho mọi hành động trên con đường đổi mới mạnh mẽ của Đảng ta hiện nay.

Có thể nói, xuyên suốt trong tư tưởng, quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử là do quần chúng nhân dân sáng tạo ra, “có dân là có tất cả”. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tin tưởng vào sức mạnh và trí tuệ của nhân dân, Người khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

Người đã từng nói: “Đảng không phải là một tổ chức làm quan phát tài. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Bác đã phân định: “Đối với các hạng đảng viên thì số đông là vì dân, vì nước mà vào Đảng, nhưng có một số vì lẽ khác mà vào Đảng, vì thế phải cảm hóa họ, dạy dỗ họ, nâng cao sự hiểu biết và lòng phụ trách của họ”. “Đối với những người không chịu nổi khó nhọc, không chịu nổi kỷ luật nghiêm khắc mà xin ra khỏi Đảng, thì Đảng vẫn bằng lòng”... “Đảng viên và cán bộ cũng là người. Ai cũng có tính tốt và tính xấu. Song đã hiểu hết, đã tình nguyện vào Đảng vì dân, vì nước, đã là người cách mạng thì phải cổ gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ không tính xấu”.

Phải có ý thức rõ “dân chúng rất khôn khéo, rất hăng hái, rất anh hùng”. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, muốn biến đường lối chủ trương của Đảng thành phong trào quần chúng, thành sức mạnh cách mạng thì Đảng phải có đường lối đúng đắn; cán bộ đảng viên “phải liên lạc mật thiết với dân chúng, xa rời dân chúng là cô độc. Cô độc thì nhất định thất bại”.  

Theo Hồ Chí Minh phải thực hiện dân chủ với dân để phát huy tinh thần làm chủ của dân là cốt lõi của vấn đề dân là gốc. Trong “Sửa đổi lối làm việc”, Bác rất chú trọng đến công tác cán bộ, phải làm sao gần sát với dân, phải làm sao phát huy được tinh thần làm chủ của dân. Xa rời quần chúng, người cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ giống như cá bị tách ra khỏi nước, mất hết khả năng và sức sống. 

Bác dạy phải học hỏi dân chúng, nhưng “cố nhiên, không phải dân chúng nói gì, ta cũng cứ nhắm mắt theo” mà  phải “tìm ra mâu thuẫn trong những ý kiến khác nhau, xem cái nào đúng, cái nào sai” để vận dụng. Và để vận dụng tốt tư tưởng “lấy dân làm gốc” theo Bác chúng ta phải kiên quyết thực hành theo nguyên tắc sau:

Thứ nhất việc gì cũng phải học hỏi và bàn bạc  với dân chúng, giải thích cho dân chúng. Cán bộ đảng viên còn phải học hỏi dân, “nếu không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân”, mà “muốn hiểu biết, học hỏi dân thì ắt phải có nhiệt thành, có quyết tâm”.  Bác dạy: “việc gì cũng bàn bạc với dân, giải đáp cho nhân dân. Thế là phụ trách trước nhân dân”.

Thứ hai là phải tin vào sức mạnh của dân chúng. Đưa mọi vấn đề cho dân chúng thảo luận và tìm cách giải quyết. Bác nói: “Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”. Bác từng nói với cán bộ: “Nếu lãnh đạo khéo thì việc gì khó khăn mấy và to lớn mấy, nhân dân cũng làm được”.

Thứ ba, chớ khư khư giữ theo “sáo cũ”. Luôn luôn phải theo tình hình thiết thực của dân chúng, theo sự tình nguyện của dân chúng mà tổ chức họ. Việc gì cũng phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Người dạy cán bộ: "Quan tâm đến đời sống của quần chúng thì quần chúng sẽ theo ta, ta được lòng dân thì ta không sợ gì cả, nếu không được lòng dân thì ta không thể làm tốt công tác”

Thứ tư là khéo tập trung ý kiến của quần chúng, biến nó thành đường lối lãnh đạo, chỉ đạo quần chúng. Phải học hỏi quần chúng nhưng không theo đuôi quần chúng. Người viết: “Chúng ta tuyệt đối không nên theo đuôi quần chúng”. Nhưng phải khéo tập trung ý kiến của quần chúng, hóa nó thành cái đường lối để lãnh đạo quần chúng… mà hóa nó thành cách chỉ đạo nhân dân. Theo Bác cách làm việc tốt nhất là phải: "Từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”. Nghĩa là gom góp mọi ý kiến rời rạc, lẻ tẻ của quần chúng, rồi phân tích nó, nghiên cứu nó, sắp đặt nó thành những ý kiến có hệ thống. Rồi đem nó tuyên truyền, giải thích cho quần chúng, và làm nó thành ý kiến của quần chúng, và làm cho quần chúng giữ vững và thực hành ý kiến đó. Đồng thời nhân lúc quần chúng thực hành, ta xem xét lại, coi ý kiến đó đúng hay không. Rồi lại tập trung ý kiến của quần chúng, phát triển những ưu điểm, sửa chữa những khuyết điểm, tuyên truyền, giải thích, làm cho quần chúng giữ vững và thực hành. Cứ như thế mãi thì lần sau chắc đúng mực hơn, hoạt bát hơn, đầy đủ hơn lần trước.

Thứ năm là “phải đưa chính trị vào giữa dân gian”, trước kia, việc gì cũng từ “trên dội xuống”. Từ nay việc gì cũng phải từ “dưới nhoi lên”. Bác đã chỉ rõ “Chính sách chỉ đúng nếu hợp với lòng dân, thỏa mãn được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp quần chúng”. Chính vì thế, việc gì cũng phải xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của nhân dân.

Trong điều kiện hiện nay, trước những yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới của đất nước thì bài học “lấy dân làm gốc” trong tư tưởng của Bác vẫn giữ nguyên giá trị. Song, vấn đề không phải chỉ nêu lên khẩu hiệu hay thực hiện nó một cách hời hợt, hình thức. Điều quan trọng nhất là phải biến tư tưởng đó trở thành hiện thực, nó phải được thể hiện một cách sinh động, nhất quán trong hành động thực tiễn hàng ngày, hàng giờ của mỗi cán bộ, đảng viên. Thiết nghĩ mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hãy soi rọi vào tư tưởng của Bác để tự rèn luyện bản thân, xây dựng cho mình tác phong, thái độ và hành động đúng với vị trí, vai trò của mình. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; phải tôn trọng nhân dân, vừa lãnh đạo vừa phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vừa giáo dục vừa không ngừng học hỏi nhân dân; phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Có như thế, chắc chắn mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta sẽ góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo được niềm tin trong nhân dân đối với Đảng, từng bước hiện thực hoá mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tác giả bài viết: Lan Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 554

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11164

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1535597


....