Chính trị - HUYỆN PHÚ RIỀNG
05:36 EDT Thứ hai, 25/06/2018
Huyện Phú Riềng giao ban khối Đảng, đoàn thể 6 tháng đầu năm.

Huyện Phú Riềng giao ban khối Đảng, đoàn thể 6 tháng đầu năm.

đã xem : 44

Ngày 22/6/2018, đồng chí Bùi Quốc Minh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể, hội nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra công tác Mặt trận tại Phú Riềng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra công tác Mặt trận tại Phú Riềng.

đã xem : 37

Vừa qua, ngày 15/6 Đoàn công tác Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh có buổi làm việc với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Riềng và 10 xã của huyện về kết quả thực hiện công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2018.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với huyện Phú Riềng về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với huyện Phú Riềng về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018

đã xem : 37

Ngày 12/6/2018, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Trần Ngọc Trai – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 tại huyện Phú Riềng.

Thường trực Huyện ủy Phú Riềng đối thoại với nhân dân

Thường trực Huyện ủy Phú Riềng đối thoại với nhân dân

đã xem : 67

Ngày 14/6/2018, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, Huyện ủy Phú Riềng đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy với nhân dân năm 2018. Dự và đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Văn Lân – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc 10 xã, 89 đồng chí là Trưởng hoặc phó các ban MTTQ thôn và đại diện các tầng lớp nhân dân.

Họp tổ xây dựng báo cáo sơ kết giữa  nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI.

Họp tổ xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI.

đã xem : 121

Vừa qua, ngày 6/5/2018, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Quốc Minh đã chủ trì họp Tổ biên tập nội dung các báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Tổ biên tập nội dung 1147 của Huyện ủy).

Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Phú Riềng. Kỳ cuối: Lộ trình và tổ chức thực hiện

Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Phú Riềng. Kỳ cuối: Lộ trình và tổ chức thực hiện

đã xem : 175

Ngày 17/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành quyết định số 1016 về những nội dung thực hiện Quyết định 999 QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy đối với Huyện ủy Phú Riềng (thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII - Sau đây gọi tắt là Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Huyện ủy Phú Riềng). Để kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên trong toàn huyện, Ban biên tập Website xin trích đăng tải những nội dung về việc giao nhiệm vụ sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, biên chế, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn huyện Phú Riềng. Kỳ cuối: Lộ trình và tổ chức thực hiện

Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Phú Riềng. Kỳ 3: Về hợp nhất các cơ quan, đơn vị cấp huyện:

Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Phú Riềng. Kỳ 3: Về hợp nhất các cơ quan, đơn vị cấp huyện:

đã xem : 104

Ngày 17/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành quyết định số 1016 về những nội dung thực hiện Quyết định 999 QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy đối với Huyện ủy Phú Riềng (thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII - Sau đây gọi tắt là Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Huyện ủy Phú Riềng). Để kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên trong toàn huyện, Ban biên tập Website xin trích đăng tải những nội dung về việc giao nhiệm vụ sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, biên chế, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn huyện Phú Riềng. Kỳ 3: Về hợp nhất các cơ quan, đơn vị cấp huyện:

Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Phú Riềng. Kỳ 2: Về nhất thể hóa các chức danh và chính sách cán bộ

Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Phú Riềng. Kỳ 2: Về nhất thể hóa các chức danh và chính sách cán bộ

đã xem : 112

Ngày 17/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành quyết định số 1016 về những nội dung thực hiện Quyết định 999 QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy đối với Huyện ủy Phú Riềng (thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII - Sau đây gọi tắt là Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Huyện ủy Phú Riềng). Để kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên trong toàn huyện, Ban biên tập Website xin trích đăng tải những nội dung về việc giao nhiệm vụ sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, biên chế, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn huyện Phú Riềng. Kỳ 2: Về nhất thể hóa các chức danh và chính sách cán bộ

Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Phú Riềng. Kỳ 1: Thực trạng và quan điểm chỉ đạo thực hiện triển khai Đề án.

Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Phú Riềng. Kỳ 1: Thực trạng và quan điểm chỉ đạo thực hiện triển khai Đề án.

đã xem : 122

Ngày 17/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành quyết định số 1016 về những nội dung thực hiện Quyết định 999 QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy đối với Huyện ủy Phú Riềng (thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII - Sau đây gọi tắt là Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Huyện ủy Phú Riềng). Để kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên trong toàn huyện, Ban biên tập Website xin trích đăng tải những nội dung về việc giao nhiệm vụ sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, biên chế, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn huyện Phú Riềng.

Huyện Phú Riềng tổ chức thông tin thời sự lần thứ 2 năm 2018

Huyện Phú Riềng tổ chức thông tin thời sự lần thứ 2 năm 2018

đã xem : 42

Ngày 23/5/2018, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, Huyện ủy Phú Riềng tổ chức Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của huyện và thông tin thời sự lần thứ 2/2018.

Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2018 tại xã Phú Riềng

đã xem : 33

Vừa qua, ngày 16/5/2018, đoàn giám sát của Thường trực HĐND, do ông Lưu Đức Hiền - PCT HĐND huyện làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát tình hình thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm của xã Phú Riềng.

Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

đã xem : 25

I/ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TÁC PHẨM (Bài viết chưa đến 700 chữ, tập trung nêu bật ba nội dung chủ yếu) 1. Những thành tựu cách mạng và tấm gương đạo đức trong CB, ĐV Bài viết mở đầu bằng hai câu mang tính khẳng định: “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là câu khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ ta”. “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” là cách nói dân gian thể hiện tình cảm của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên phỏng theo luận điểm “Tiên thiên hạ ưu, hậu thiên hạ lạc”. Đó cũng là mong muốn mà Hồ Chí Minh thường căn dặn cán bộ, đảng viên.

Huyện Phú Riềng tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ

Huyện Phú Riềng tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ

đã xem : 38

Vừa qua, ngày 11/5/2018 tại Hội trường UBND xã Phú Riềng, Huyện ủy Phú Riềng đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ. Hội nghị do đồng chí Bùi Quốc Minh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ VN huyện, các đồng chí UV. BCH Đảng bộ huyện, trưởng các cơ quan, đơn vị, Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

đã xem : 18

Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Ðó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta.

Những kết quả nổi bật sau 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn huyện Phú Riềng

Những kết quả nổi bật sau 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn huyện Phú Riềng

đã xem : 45

PV: Thưa đồng chí trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, được biết thời gian qua Huyện ủy Phú Riềng đã có những cách làm hiệu quả và thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xin đồng chí cho biết ngay sau khi Tỉnh ủy triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị thì Huyện ủy Phú Riềng đã triển khai thực hiện như thế nào?

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội trong công tác dân vận hiện nay.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội trong công tác dân vận hiện nay.

đã xem : 49

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định: “củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2018) - bài học về ý chí, quyết tâm của Đảng và dân tộc ta.

64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2018) - bài học về ý chí, quyết tâm của Đảng và dân tộc ta.

đã xem : 23

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, để lại nhiều bài học có ý nghĩa lịch sử và thời đại; trong đó, bài học về ý chí, quyết tâm giành độc lập dân tộc của Đảng và dân tộc ta còn nguyên giá trị Ban biên tập Website xin trích đăng tải bài viết cùng bạn đọc.

Một số nội dung về xử lý kỷ luật đảng viên.

đã xem : 48

Đây là nội dung nổi bật tại Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW về thực hiện một số Điều trong Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Cụ thể:

Huyện Phú Riềng: Hội nghị trực tuyến triển khai các Đề án, Kế hoạch Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

Huyện Phú Riềng: Hội nghị trực tuyến triển khai các Đề án, Kế hoạch Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

đã xem : 68

Sáng 13/4/2018, Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các đề án, kế hoạch hội nghị TW6 khóa XII của Đảng.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5.

đã xem : 39

Ngày 10/4/2018, tại hội trường xã Phú Riềng, bà Tôn Ngọc Hạnh, Điểu Huỳnh Sang, ông Phan Viết Lượng là đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, đã có buổi tiếp xúc cử tri 2 xã Phú Riềng và Phú Trung.


Các tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 1876

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 30232

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1243107


....