Huyện Phú Riềng nửa nhiệm kỳ nhìn lại - HUYỆN PHÚ RIỀNG
02:43 EDT Thứ năm, 21/03/2019

Huyện Phú Riềng nửa nhiệm kỳ nhìn lại

Thứ ba - 03/07/2018 08:45
Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Riềng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.
Huyện Phú Riềng hôm nay đã và đang đạt được những bước phát triển ổn định toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đưa kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn. Những kết quả đó đã làm thay đổi rõ nét bộ mặt của huyện, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện phấn khởi, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội từ khó khăn.

Huyện Phú Riềng được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/8/2015 theo Nghị quyết số 931 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính Bù Gia Mập. Là huyện mới thành lập do vậy không tránh khỏi những khó khăn về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc các cơ quan hành chính phải thuê, mướn, tạm, không gian và trang thiết bị làm việc còn thiếu thốn. Đội ngũ cán bộ, công chức hầu hết được điều động từ các cơ quan, ban ngành tỉnh, huyện, thị khác về công tác có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm và tâm huyết tuy nhiên còn thiếu so với chi tiêu chung toàn tỉnh, việc tiếp cận với địa bàn, công việc đôi lúc còn khó khăn.

 Trung tâm hành chính huyện đang trong quá trình hình thành, bước đầu xây dựng, hạ tầng giao thông kết nối các xã, với trung tâm hành chính huyện và các tỉnh lộ còn chưa đồng bộ, nhiều tuyến đường xuống cấp, hư hỏng khó khăn trong lưu thông hàng hóa và sản xuất, dịch vụ tại địa phương. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế trong khi giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực cao su, tiêu hai năm qua giảm sâu, chưa có chiều hướng tăng, thời tiết diễn biết thất thường, dịch bệnh trên cây điều, thiên tai...ảnh hưởng đến năng suất các cây trồng chủ lực làm ảnh hưởng chung đến sự phát triển của nền kinh tế. Cơ sở vật chất một số trường học, được xây dựng đã lâu, xuống cấp, chưa được đầu tư sửa chữa hoàn chỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Địa bàn huyện vẫn còn có xã trọng điểm về an ninh trật tự cần phải chuyển hóa địa bàn….

Tuy có nhiều khó khăn song huyện cũng có nhiều thuận lợi làm cơ sở cho sự phát triển như kinh nghiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ; điều kiện thổ nhưỡng thích hợp phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế như điều, cao su, tiêu, có giao thông thuận lợi đến các xã, có công ty cao su lớn đóng chân trên địa bàn tạo công ăn việc làm...Đây là cơ sở triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và bước đầu đã có những kết quả bước đầu quan trọng.
 
Và những kết quả nội bật trên các lĩnh vực…

Bằng các giải pháp thiết thực sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết, Huyện Phú Riềng đã đạt những kết quả nổi bật.

Về kinh tế giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản, thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng liên tục tăng. Bình quân phát triển công nghiệp giai đoạn 2015 - 2018 tăng trưởng đạt 10,22%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ theo giá hiện hành bình quân giai đoạn 2015 - 2018 tăng trưởng đạt 14,91 %/năm. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đạt được kết quả bước đầu tích cực, bộ mặt nông thôn từng bước khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện. Toàn huyện bình quân mỗi xã đạt 13,6 tiêu chí, có 02 xã về đích nông thôn mới (xã Bù Nho, xã Phú Riềng), năm 2018 tập trung xây dựng xã Long Hưng về đích Nông thôn mới, nâng tổng số 3/4 xã đạt nông thôn mới, đạt 75% chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Về văn hóa, xã hội được quan tâm: Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được đầu tư tốt hơn, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt. Giải quyết việc làm cho 6.982/10.000 lao động, đạt 53,83% chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ lao động qua đào tạo bình quân giai đoạn 2015 – 2018 đạt 36,3%, vượt so với Nghị quyết. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm như: khám, chữa bệnh cho người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, trẻ em khuyết tật và các đối tượng chính sách; Chương trình tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi hàng năm đạt 95%...Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội nhất là với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất trong những dịp cứu đói giáp hạt, tết. Xây dựng 127 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho người nghèo; 33 căn nhà cho thương binh, bệnh bệnh, gia đình chính sách, người có công với kinh phí trên 10 tỷ đồng. 100% hộ nghèo được cấp thẻ BHYT, hỗ trợ 30% kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, ổn định. Thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn (trong đó tập trung xã Long Hà) giảm đến mức thấp nhất tội phạm xảy ra. Tiến hành cảm hóa, giáo dục, lập hồ sơ quản lý, lập lý lịch tra cứu tiền án, tiền sự các đối tượng…do đó tình hình tội phạm và vi phạm phạp luật trên địa bàn huyện được kiềm chế, phát hiện và xử lý kịp thời.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Chất lượng học tập các Nghị quyết của Đảng được đảm bảo nghiêm túc; đội ngũ báo cáo viên cấp huyện được củng cố và kiện toàn, từng bước được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng được quan tâm từ chỗ có 15 đảng bộ trực thuộc đến nay có 46 chi, đảng bộ trực thuộc với 2.238 đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên mới nhất là đảng viên trẻ khối nông thôn và đồng bào dân tộc, đảm bảo vượt chỉ tiêu tỉnh giao hàng năm là 5. Tập trung chỉ đạo xây dựng và đang triển khai Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính huyện theo Nghị quyết số 18, 19. Tập trung thực hiện Bí thư kiêm trưởng thôn hoặc ít nhất phải là đảng viên, đến nay 100% trưởng thôn là đảng viên. Huyện đã ban hành 03 Nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chương trình đột phá như: Nghị quyết số 05 “về tăng cường công tác an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội”; 06 “về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước hiện đại, trọng tâm là các tuyến đường giao thông đô thị, quy hoạch xây dựng và cơ bản hoàn thành trung tâm hành chính huyện”, 07 “về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng, giai đoạn 2016 – 2020”.

Hàng năm, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức các hoạt động như: gặp mặt đối thoại trí thức; Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm; Đối thoại với nhân dân, nông dân, Gặp mặt người có uy tín trong cộng đồng…nhằm nắm bắt tâm tư tình cảm, kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội hoạt động hiệu quả sát thực tiễn, củng cố tổ chức và phát triển đoàn viên, hội viên.

Đánh giá về những kết quả đạt được tại Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ đồng chí Trần Văn Lân – TUV, Bí thư Huyện ủy cho biết “Ngay từ khi bước vào thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ huyện đã tập trung xác định những khó khăn, hạn chế để xây dựng các giải pháp thực hiện Nghị quyết trong đó quan tâm kiện toàn hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng gắn với triển khai Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên; lấy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội làm trọng tâm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo môi trường phát triển. Trong tổng số 15 chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết đại hội đề ra, có 05 chỉ tiêu thực hiện đến nay đã đạt và vượt, có 07 chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ sẽ có khả năng đạt hoặc vượt”. Kết quả có được là sự phấn đấu, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện.

Nhìn lại chặng đường đã qua và để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, nhiệm vụ đặt ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại là hết sức nặng nề và có ý nghĩa quyết định đòi hỏi tiếp tục phải có những giải pháp cụ thể, đồng bộ và quyết tâm chính trị cao. Kết quả đạt được sẽ là động lực để đưa Phú Riềng tiến nhanh và bền vững, xứng đáng với truyền thống của quê hương anh hùng.

Đ/c Trần Văn Lân – TUV, Bí thư Huyện ủy trao nhà tình thương cho hộ nghèo.


Đ/c Trần Thị Loan – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện trao bò giống – tạo sinh kế cho người dân.
Đ/c Bùi Văn Hiếu – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trao cờ Hội thi tuyên truyền
về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng. 

Tác giả bài viết: Đỗ Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 346

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11715

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1536148


....