Phú Riềng: Công tác tuyên truyền là trọng tâm trong giai đoạn đầu triển khai Đề án thực hiện Nghị quyết 18 và 19 - HUYỆN PHÚ RIỀNG
17:24 ICT Thứ ba, 19/03/2019

Phú Riềng: Công tác tuyên truyền là trọng tâm trong giai đoạn đầu triển khai Đề án thực hiện Nghị quyết 18 và 19

Thứ năm - 02/08/2018 09:04
Thực hiện Nghị quyết 18 và 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, trên cơ sở chỉ đạo của của tỉnh tại Quyết định số 1016-QĐ/TU ngày 17/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Những nội dung thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy đối với huyện Phú Riềng, huyện Phú Riềng đã bám sát tình hình thực tế của địa phương để xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị huyện Phú Riềng theo từng lộ trình cụ thể, trong đó công tác tuyên truyền được coi là trọng tâm trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện Đề án.
 
Đồng chí Trần Văn Lân - Bí thư Huyện uỷ quán triệt Đề án cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở
Phú Riềng là 1 trong 3 đơn vị huyện, thị được tỉnh chọn thí điểm việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý. Hiện nay, việc thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu ở huyện Phú Riềng. Trao đổi với chúng tôi đồng chí Bùi Văn Hiếu  - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại các hội nghị của tỉnh cũng như các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Huyện ủy Phú Riềng đã xây dựng Đề ánsắp xếp, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị huyện Phú Riềng đảm bảo sát với điều kiện thực tế của địa phương; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án có phân công nhiệm vụ cụ thể, có lộ trình cụ thể, chi tiết cho từng cá nhân theo nội dung của Đề án, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền đặc biệt là trong giai đoạn đầu thực hiện.

Để cán bộ đảng viên từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân hiểu rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án, tạo sự đồng thuận và quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, sự chủ động vào cuộc của các cơ quan khối tuyên truyền, công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện Đề án được thực hiện đồng bộ với phương châm “thận trọng, sâu sắc để cán bộ, công nhân viên chức yên tâm làm việc”. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp như: quán triệt tại hội nghị, triển khai trong các cuộc họp chi bộ, đoàn thể, thôn ấp, tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh huyện và cơ sở, trên trang thông tin điện tử huyện, các lớp bồi dưỡng, tập huấn, qua mạng xã hội của các tổ chức...cộng với việc quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức để có sự định hướng và điều chỉnh kịp thời nên đã tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, do đó việc triển khai thực hiện Đề án của huyện bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng.

Theo đánh giá của đồng chítrưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy,do Phú Riềng là huyện mới thành lập (2015), biên chế của huyện còn thiếu so với quy định nên trong quá trình sắp xếp, sáp nhập các cơ quan và bố trí kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo có sự thuận lợi hơn so với các đơn vị khác.Hiện tại, cấp huyện đã hoàn thành việc: Thành lập Khối vận thuộc Huyện Phú Riềng trên cơ sở sáp nhập Ban Dân vận, MTTQ Việt Nam huyện và các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện; thành lập Phòng Nội vụ - LĐTBXH trên cơ sở sáp nhập Phòng Nội vụ và  Phòng LĐTB&XH; thành lập Phòng Văn hóa – Thông tin trên cơ sở sáp nhập: Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm VH-TT và Đài Truyền thanh – Truyền hình; thành lập Trung tâm Y tế trên cơ sở sáp nhập: Phòng Y tế, Trung tâm Dân số, Kế hoạch hóa Gia đình và Trung tâm Y tế; thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư, Trạm Trồng trọt – Bảo vệ thực vật và Trạm chăn nuôi thú y. Hoàn thành sắp xếp kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo:Đồng chí UV.BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ - LĐTBXH.Đồng chí UV.BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện.Đồng chí UV.BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng Khối vận. Đối với đề án cấp xã, thôn và ngành giáo dục đã trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt và triển khai thực hiện trong tháng 8/2018. Cụ thể: định hướng của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với cấp xã đến năm 2020: 40% Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã (hiện nay đạt 20%, có 02 xã đã thực hiện là xã Long Bình, Bù Nho); thực hiện chế độ kiêm nhiệm nhằm giảm 50% người hoạt động không chuyên trách cấp và xóa bỏ công chức dự bị cấp xã; từ 21 người xuống còn 07 người đảm nhận các chức danh trên 01 thôn.Trên cơ sở nội dung của Đề án đã được phê duyệt và Hướng dẫn số 16-HD/HU ngày 09/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy, hiện nay 05/10 xã đã hoàn thành Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị cấp xã, thôn trình Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua.Đối với ngành giáo dụcBan Thường vụ Huyện ủy thống nhất chỉ đạo xây dựng Đề án theo hướng:Sắp xếp, sáp nhập điểm lẻ các trường học trên địa bàn từng xã (ở những nơi có điều kiện). Nhập các trường cùng cấp học trên địa bàn từng xã thành một trường; sau khi ổn định thì tiến hành thành lập trường học đa cấp (nơi đủ điều kiện). Năm 2018: Thực hiện kiêm nhiệm nhằm giảm 50% số hiện có đối với các chức danh hành chính, phục vụ (kế toán, thủ quỹ, thiết bị trường học, thư viện, văn thư, điện nước, y tế học đường, xóa mù phổ cập, phụ trách học tập cộng đồng).
 
Thời gian tới, để thực hiện thắng lợi Đề án, Huyện ủy Phú Riềng tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng mục tiêu, lộ trình thực hiện vànhững kết quả bước đầu để tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó, các chi đảng bộ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất và đồng thuận về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện Đề án. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Bình Tân cho biết: “Chúng tôi xác định khi tuyên truyền về thôn sẽ lựa chọn những nội dung cơ bản cốt lõi nhất của Đề án như lý do ban hành, mục tiêu của đề án, nhiệm vụ cần phải thực hiện... Quá trình tuyên truyền sẽ phải hết sức thận trọng tránh sự hoang mang trong đội ngũ cán bộ công chức xã và quần chúng nhân dân”.
 
Tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội. Quan tâm chú trọng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động chịu sự ảnh hưởng, tác động của đề án là quan điểm xuyên suốt trong công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai thực nhằm thực hiện thành công Đề án.

Tác giả bài viết: Lưu Thị Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 468

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10499

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1534932


....