Biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây hồ tiêu trong mùa mưa. - HUYỆN PHÚ RIỀNG
03:41 EDT Thứ tư, 20/03/2019

Biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây hồ tiêu trong mùa mưa.

Thứ năm - 26/07/2018 23:01
Thưa QV và các bạn, thời gian qua, lượng mưa trên địa bàn huyện lớn, ẩm độ không khí cao là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh hại phát sinh, phát triển và gây hại. Đặc biệt là các đối tượng gây hại như: Bệnh chết nhanh, vàng lá chết chậm, tuyến trùng,... Để người dân có biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trong mùa mưa kịp thời. Trước thực trạng trên, bà con nông dân nên lưu ý một số biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây hồ tiêu trong mùa mưa như sau:
Chăm sóc giai đoạn kiến thiết cơ bản: Sau trồng 12-14 tháng, dây tiêu phát triển bám vào trụ cao khoảng 1,5- 1,6 m, cắt ngang dây tiêu, vị trí cắt cách gốc 25-50cm. Chỉ cắt khi thời tiết khô ráo. Từ các đốt dưới vết cắt phát sinh các dây thân chính, giữ lại các dây khỏe, phân bố đều xung quanh trụ làm bộ khung chính.
Giai đoạn kinh doanh: Trên cây trụ sống: Khi trụ sống đã lớn, giao tán cần tỉa bớt cành lá để dây tiêu nhận đủ ánh sáng, mỗi năm rong tỉa 2-3 lần vào mùa mưa;  Sau khi thu hoạch, đến đầu mùa mưa cần tỉa những cành tược, cành lươn, cành mọc ngoài khung thân, các cành yếu ớt, các cành tăm nhánh, cành nhánh gốc (từ mặt đất lên 25- 35cm);
 Việc tỉa cành, tạo tán nên tiến hành vào đầu mùa mưa để tạo dinh dưỡng cho mầm hoa vụ sau.
          Thời gian, liều lượng và phương pháp bón phân: Đối với Phân hữu cơ: Bón 1 lần/năm, bón vào đầu mùa mưa.  Đào rãnh theo mép tán, sâu 10-15cm bón và lấp đất lại, trong quá trình đào rãnh tránh làm tổn thương bộ rễ.
          - Liều lượng bón:  Lượng phân hữu cơ khuyến cáo trên 01 ha:
             Loại phân

Năm
Phân chuồng, phân rác mục… (kg/ha/năm) Phân hữu cơ xử lý (kg/trụ/năm)
Trồng mới 7-10 1-2
Năm thứ 2;3 10-15 2-3
Năm thứ 4 trở đi >15 3-5
 
Đối với phân vô cơ: Trồng mới: Sau trồng 1-1,5 tháng bón 1/3 đạm +1/3 kali, sau 2-3 tháng bón số còn lại. Năm thứ 2 trở đi: Bón 3 lần/năm:
Lần 1: bón 1/3 đạm +1/3 kali + toàn bộ phân lân bón vào đầu mùa mưa.
Lần 2: bón 1/3 đạm +1/3 kali, bón vào giữa mùa mưa.
Lần 3: bón 1/3 đạm +1/3 kali, bón vào cuối mùa mưa.
Đối với tiêu đã cho trái: Bón 4 lần/năm.
Lần1: bón 1/4 đạm +1/4 kali + toàn bộ phân lân kết hợp với phân hữu cơ, bón trước khi kết thúc thu hoạch khoảng 10 ngày.
Lần 2: bón 1/4  đạm +1/4 kali, bón vào đầu mùa mưa.
Lần 3: bón 1/4 đạm +1/4 kali, bón vào giũa mùa mưa.
Lần 4: bón 1/4 đạm +1/4 kali, bón vào cuối mùa mưa.
Liều lượng phân vô cơ khuyến cáo cho 01 ha:
 
                 Loại phân
 Năm
N
(kg/ha/năm)
P2O5
(kg/ha/năm)
K2O
(kg/ha/năm)
Trồng mới 90-100 50-60 70-90
Năm thứ 2,3 150-200 80-100 100-150
Năm thứ 4 trở đi 250-350 150-200 150-250
 
Phương pháp bón:  Đào rãnh theo mép tán, sâu 7-10 cm  rải phân vào và lấp đất lại;  Ngoài bón đạm, lân, kali ra nên bổ sung thêm phân trung lượng (Ca, Mg) và vi lượng như: Bo, Zn… (trong giai đoạn kinh doanh) để hạn chế rụng hoa và quả non;
 Khi bón phân cần tránh làm tổn thương bộ rễ để ngăn ngừa nấm bệnh xâm hại.
     Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại:
          Bệnh chết nhanh: Nguyên nhân: Do nấm Phytophthra spp gây ra.  Biện pháp phòng trừ:
Biện pháp canh tác:  Đào rãnh, mương thoát nước trong mùa mưa;  Bón phân vô cơ cân đối, tăng cường bón nhiều phân hữu cơ, hạn chế phân đạm; Tỉa cành, tạo tán hợp lý để tạo độ thông thoáng trong vườn, nhất là ở phần gốc thân cần cắt bỏ các lá ở tầng thấp tiếp xúc với đất là nơi có nhiều nguồn bệnh; Trong quá trình chăm sóc tránh tạo vết thương cho thân ngầm và rễ;  Khi bệnh nặng nhổ bỏ, xử lý đất, luân canh 2-3 năm cây trồng khác rồi mới trồng lại.
Biện pháp hóa học: Dùng phun trên tán lá, sử dụng một số hoạt chất như:  Dimethomorph + Mancozeb (Kin-Kinbul 72WP; Acrobat 90/600WP), Acid
Phosphorous (Agri-Fos 400; AK phost ...), Fosetyl Aluminium (Aliette 800WG), ... Xử lý lần 1 vào đầu mùa mưa, lần 2 vào giữa mùa mưa và lần 3 vào cuối mùa mưa,  phun đều lên cổ rễ, thân, nhánh, lá cây tiêu.
Hòa nước đổ gốc một trong các thuốc gốc đồng như: Copper hydrocide (Champion 77WP, Kocide 61.4DF), hoặc dùng Bocdo 1%... tưới vào gốc (3-5lít dung dịch nước thuốc/gốc).
 Biện pháp sinh học: Sử dụng các loại nấm đối kháng như: Trichoderma dạng bột trộn với phân hữu cơ để bón, dùng Trichoderma dạng nước phun hoặc tưới  vào gốc tiêu từ 4 - 5 lít dung dịch nước thuốc để hạn chế mật độ của nấm Phytophthora…
 Bệnh chết chậm:  Nguyên nhân: Do các nấm như: Fusarium sp., Rhizoctonia sp.,… gây ra.
Cách phòng trừ: Khi canh tác cần: Bón  phân cân đối, bổ sung phân hữu cơ cho cây;  Sử dụng cây cúc vạn thọ tủ gốc để diệt tuyến trùng; Thường xuyên thăm vườn phát hiện bệnh sớm;  Hạn chế xới xáo và tưới tràn nước trong vườn tiêu.  Khi bệnh nặng nhổ bỏ, xử lý đất, luân canh 2-3 năm cây trồng khác rồi mới trồng lại.
Biện pháp hóa học: Có thể dùng một số hoạt chất như: Benomyl + Copper Oxychloride (Viben - C 50BTN)  0,3% (đổ 2- 4 lít dung dịch/gốc), Mancozeb + metalaxyl (Ridomil gold 68 WP; Kin-Kinbul 72Wp ...) kết hợp với thuốc trừ tuyến trùng.
Biện pháp sinh học:  Sử dụng các loại nấm đối kháng như: Nấm Trichoderma trộn với phân hữu cơ để bón vào gốc hạn chế nấm bệnh dưới rễ; Sử dụng nấm Metarhizium bón vào đất để phòng trừ rệp sáp hại rễ; Sử dụng chế phẩm sinh học SHliều lượng 0,5 – 1,0 kg/nọc hạn chế nấm bệnh và tuyến trùng trong đất.
Đối với tuyến trùng, lưu ý cách phòng trừ: Tăng cường bón phân hữu cơ vì trong phân hữu cơ có các vi sinh vật đối kháng với tuyến trùng và nấm bệnh. Khi bón phân tránh làm tổn thương bộ rễ của cây tiêu;  Tạo hệ thống rãnh thoát nước tốt , không nên để úng trong mùa mưa… Sử dụng một số hoạt chất như: Ethoprophos (Suburan 10GR; Vimoca 10G, ....), Cholopyrifos Ethyl (Nanofos 600EC; Lorban 15G),... với liều lượng 10- 20g/gốc, xử lý bằng cách đào rãnh quanh gốc, rải thuốc sau đó lấp đất lại. Xử lý 2 lần/năm vào đầu và cuối mùa mưa.
phòng trừ  rệp sáp (Pseudococcus sp):  Chăm sóc, vệ sinh đồng ruộng để hạn chế lây lan; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra phát hiện cắt bỏ cành bị rệp hại đem tiêu hủy; Bị hại trên mặt đất có thể dùng một số hoạt chất như: Thiamethoxam (Actara 25WC), Dimethoate (Bi 58), Cholopyrifos Ethyl (Nanofos 600EC; Lorban 30EC),...  phun lên bộ phận có rệp để phòng trừ. Phun 2 lần liên tục cách nhau 5 - 7 ngày để diệt lứa rệp tiếp theo;
Rệp sáp hại dưới rễ: Khi phát hiện cây vàng lá, kiểm tra có rệp sáp thì sử dụng một số hoạt chất như: Diazinon (Diazan 40ND, Vibasu 10H, Basudin ...), Cholopyrifos Ethyl (Tricyny 595EC; Lorban 30EC),...    kết hợp với 0,5% dầu lửa tưới vào gốc, liều lượng 1-2 lít dung dich nước thuốc/1 gốc. Tưới 2-3 lần cách nhau 10-15 ngày. Khi xử lý cần đào đất để thuốc tiếp xúc với rệp sáp, dùng que sắt chọc thủng tổ dưới đất và tưới thuốc.
          UBND các xã cần quan tâm  chỉ đạo bộ phận chuyên môn tuyên truyền tới người dân trên địa bàn biết, áp dụng. Đồng thời trên cơ sở tình hình sinh trưởng, phát triển, sâu bệnh gây hại cây hồ tiêu và nhu cầu của người dân có văn bản đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức tập huấn kịp thời cho người dân các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây hồ tiêu giai đoạn hiện nay.
          Mọi thắc mắc, các địa phương và bà con nông dân có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Riềng qua số điện thoại 02713.742.168 hoặc 0986.644.559 (PGĐ Ths.Lê Tiến Dũng) - 0974.907.907 (Trưởng Bộ phận KT-DV Ks.Nguyễn Văn Danh) để được hướng dẫn,  giải đáp./.

Tác giả bài viết: Đức Trọng (TH)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 593

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11203

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1535636


....