Đầu tư phát triển hệ thống Truyền thanh cơ sở - nhiệm vụ quan trọng và bức thiết - HUYỆN PHÚ RIỀNG
17:18 ICT Thứ ba, 19/03/2019

Đầu tư phát triển hệ thống Truyền thanh cơ sở - nhiệm vụ quan trọng và bức thiết

Thứ hai - 06/08/2018 13:58
Trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn đã và đang phát huy tốt tác dụng trong việc cung cấp thông tin cho nhân dân và đang có những bước phát triển, thích ứng để tồn tại, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở nhất là đối với các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.

Xác định được vị trí quan trọng của hệ thống truyền thanh cơ sở, huyện ủy, UBND huyện Phú Riềng quan tâm, thực hiện việc đầu tư phát triển mạng lưới truyền thanh đến cơ sở. Từ khi thành lập huyện 01/8/2015, toàn huyện có 10/10 trạm Truyền thanh cơ sở  ( TTCS) ở 10 xã trong huyện. Đây là dự án chương trình mục tiêu TTCS từ nguồn vốn chương trình mục tiêu do Đài PT-TH tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư giai đoạn 2014-2015.
         
Đối với bộ phận Truyền thanh- Truyền hình, thuộc Phòng Văn hóa và thông tin huyện đảm bảo duy trì chương trình thời sự phát từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, các chuyên mục được phát hàng tuần như: Làm theo lời Bác, Phát thanh thanh niên, Nông nghiệp - nông thôn, Xây dựng Đảng, Dân số - Gia đình - Trẻ em, Công dân với Pháp luật và Công đoàn với người lao động, với lượng thông tin phong phú, cập nhật kịp thời những sự kiện diễn ra trên địa bàn huyện. Nhịp cầu âm thanh của đài truyền thanh cấp huyện đã chuyển tải đến bạn nghe đài, các tầng lớp nhân dân những thông tin thiết thực ngày một sâu sắc hơn. Những tin tức về tình hình chính trị - kinh tế - xã hội, an ninh trật tự.... dần trở nên gần gũi, thân thiết với mọi người. Đặc biệt những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước cũng như các ngày lễ lớn được đài tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo người dân; Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân.
         
Đối với hệ thống đài truyền thanh cơ sở có vai trò quan trọng trong việc kịp thời thông tin, thông báo những chủ trương, chính sách, những việc lớn, việc nhỏ, những thông tin xác thực, trực tiếp, cụ thể về kinh tế, xã hội, đời sống đến với các tầng lớp nhân dân. Tuy chỉ trên phạm vi hẹp, nhưng đài truyền thanh cơ sở luôn được coi là phương tiện có khả năng tiếp cận phản ảnh sát thực tế trên từng địa bàn với phong cách ngôn ngữ và giọng điệu riêng phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Ngoài những chức năng nhiệm vụ tiếp phát lại các chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, đài TT –TH huyện, nhiều trạm  truyền thanh xã còn tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, như: tuyên truyền về đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, tuyên truyền công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, thông báo cho bà mẹ đưa con em đi tiêm chủng, giữ gìn vệ sinh môi trường,  như Long Hà, Bù Nho... Các trạm truyền thanh xã đang phát huy tác dụng một cách tích cực, thậm chí từng bước được coi là một nguồn thông tin không thể thiếu được đối với cư dân trên địa bàn. Với những thông tin về lịch thời vụ, hội họp của các chi tổ hội đoàn thể, sinh hoạt hợp tác xã... đã gắn bó hàng chục năm nay với âm thanh quen thuộc của những chiếc loa công cộng trên địa bàn. Từ thực tế trên cho thấy, qua hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tiếng nói của truyền thanh đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chung tay xây dựng nôn thôn mới, hỗ trợ đắc lực cho các địa phương triển khai, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị hàng năm.
         
Tuy nhiên, hiện nay đang tồn tại những khó khăn, bất cập. Như đã biết, toàn huyện có 10/10 trạm Truyền thanh cơ sở  ( TTCS) ở 10 xã trong huyện. Đây là dự án chương trình mục tiêu  TTCS từ nguồn vốn chương trình mục tiêu do đài PT-TH tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư giai đoạn 2014-2015. Khi dự án kết thúc đã được bàn giao cho UBND cấp xã quản lý  toàn bộ trang thiết bị, bảo quản vận hành khai thác. Đến nay, hệ thống truyền thanh cơ sở chất lượng máy móc, thiết bị quá kém, thường xuyên hư hỏng. Hiện nay thông tin địa phương còn đơn điệu, cán bộ quản lý đài thay đổi thường xuyên do sự sắp xếp tổ chức, do thu nhập quá thấp nên một số người không yên tâm công tác. Từ khi được đầu tư chương trình mục tiêu đến nay, chưa có xã nào quan tâm đưa vào dự toán hàng năm để mua sắm thay thế các cụm thu không dây và loa… do vậy không có thiết bị dự phòng, thay thế khi bị hư hỏng.
         
Về cơ chế tổ chức, quản lý về chế độ, chính sách đối với đội ngũ làm truyền thanh. Cụ thể là biên chế của truyền thanh cấp huyện còn quá ít, chỉ có 5 đến 6 biên chế, trong đó 02 KTV vừa thực hiện chương trình hàng ngày, vừa phải thường xuyên đi cơ sở để sửa chữa cụm loa không dây; 3 phóng viên, trình độ chuyên môn không đồng đều. Hiện nay, chỉ có một Camera được đầu tư năm 2016. Kinh phí ngân sách cấp cho hoạt động sự nghiệp truyền thanh hàng năm khoảng 800 triệu, Bên cạnh đó, nội dung thông tin, chất lượng âm thanh, kỹ thuật truyền dẫn, thời điểm, thời lượng, âm lượng... còn nhiều hạn chế.
         
Để không ngừng phát huy dân chủ, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, đặc biệt là thông tin về khoa học kỹ thuật trong sản xuất, xây dựng nông thôn mới… công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh đóng vai trò hết sức quan trọng và không có phương thức tuyên truyền nào quảng bá nhanh, kịp thời, sâu rộng và tiện lợi hiệu quả, ít tốn kém đến người dân như các đài truyền thanh, trạm truyền thanh. Vì vậy, việc quan tâm đầu tư phát triển mạng lưới truyền thanh cơ sở đã và đang đặt ra cho các cấp lãnh đạo, các cơ quan quản lý cũng như cơ quan chuyên môn nhiều vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn để phát triển tương xứng với yêu cầu cuộc sống đang đặt ra ở cơ sở.
         
Đây là nhiệm vụ chính trị nặng nề, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị với sự lãnh đạo thường xuyên và quản lý chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.
         
Trước mắt, cần quan tâm phát triển mạng lưới truyền thanh cơ sở, gắn với phát triển hệ thống thông tin đại chúng ở cơ sở với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phù hợp với yêu cầu thông tin ở nông thôn. Bên cạnh đó, đặc biệt coi trọng việc đầu tư về con người, đẩy mạnh việc phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho mạng lưới truyền thanh, quan tâm đến quyền lợi của những người trực tiếp làm công tác này. Định kỳ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trách nhiệm và trình độ nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật cho những người làm phát thanh, truyền thanh cơ sở. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ, định hướng về nội dung, đề ra các mục tiêu tuyên truyền cho phù hợp với thời điểm.... Về trang thiết bị, hàng năm, chính quyền cơ sở cần đưa vào dự toán hàng năm để mua sắm các cụm không dây và loa để bổ xung, thay thế kịp thời.
         
Hệ thống truyền thanh cơ sở đã, đang và sẽ là loại hình truyền thông có khả năng thu hút một lượng thính giả rộng rãi và có sức ảnh hưởng lớn tới dư luận xã hội, là người bạn gần gũi của quần chúng nhân dân, là công cụ để nhân dân thực hiện phương châm của Đảng “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của chủ trương xây dựng nông thôn mới... Do vậy, nhiệm vụ đầu tư, phát triển mạng lưới truyền thanh cơ sở là việc hết sức quan trọng và bức thiết./.

Kỹ thuật viên bộ phận Truyền thanh- Truyền hình huyện thực hiện dựng phim diễn tập phòng thủ 2018 của huyện Phú Riềng.

Tác giả bài viết: Đức Trọng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 464

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10495

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1534928


....