Di chúc Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng ở Phú Riềng

Thứ sáu - 30/08/2019 03:01 81 0
Ngày 28/8/2019, Huyện ủy Phú Riềng đã tổ chức Hội nghị tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác với chủ đề “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lời của non song đất nước” gặp mặt, đối thoại trí thức tiêu biểu. Hội nghị đã nhận được 16 bài báo cáo tham luận sâu sắc tâm huyết, nêu bật giá trị trường tồn của bản Di chúc, những tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Bác và trở thành hành động làm theo Bác ở mỗi cấp ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ huyện Phú Riềng.
 
 
4 2

Giá trị lý luận và thực tiễn của Di chúc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của Đảng và dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại trước khi đi xa đã để lại cho dân tộc ta một văn kiện lịch sử đặc biệt, một bảo vật quốc gia, di sản vô cùng quý giá, đó là Di chúc của Người.

Bản Di chúc lịch sử được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ năm 1965 đến năm 1969, được Người sửa chữa, bổ sung qua các năm. Di chúc gồm 1.431 chữ với 5 nội dung chính, các nội dung được Người trù tính thấu đáo, vừa cụ thể, vừa bao quát toàn bộ công việc, từ “việc riêng”cho đến những việc trọng đại của quốc gia, dân tộc, nhân dân. Trước hết nói về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định truyền thống đoàn kết chặt chẽ trong Đảng và “cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Người yêu cầu “trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình” để củng cố và phát triển đoàn kết và thống nhất trong Đảng. Mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Nói về đoàn viên và thanh niên, Bác nhấn mạnh, “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ - những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Nói về nhân dân lao động, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, nhân dân lao động bao đời chịu đựng gian khổ, bị nhiều áp bức bóc lột của phong kiến, thực dân; nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù, luôn đi theo và rất trung thành với Đảng. Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Dự báo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể kéo dài nhưng nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, sau khi kháng chiến thắng lợi, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển đất nước; Đảng và Nhà nước phải quan tâm chăm lo tới mọi đối tượng trong xã hội, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Về phong trào cộng sản thế giới, Người bày tỏ sự đau lòng vì sự bất hòa của các đảng anh em. Chủ tịch Hồ Chí Minh mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý, có tình.

Nói về một số việc riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ tiếc rằng không được phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Ngườicăn dặn “Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”. Mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

50 năm qua, Di chúc của Người với những giá trị tư tưởng to lớn và đặc sắc đã trở thành Cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Từ Di chúc đến học và làm theo Bác ở Phú Riềng….
Theo đồng chí Nông Hồng Thức – Trưởng phòng Tuyên truyền Tổng hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi tại buổi tọa đàm “Là huyện mới thành lập nhưng liên tiếp 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, huyện Phú Riềng có nhiều cách làm mới, sáng tạo, cụ thể. Huyện đã phát động 03 hội thi tìm hiểu, thuyết trình, 02 chương trình tọa đàm về 70 năm tác phẩm sửa đổi lối làm việc và Di chúc của Bác. Duy trì 145 mô hình làm theo Bác hiệu quả, thực hiện đường truyền trực tuyến đến tận cơ sở trong việc triển khai các chuyên đề hàng năm…Từ đây, huyện đã xác định những nhiệm vụ đột phá để chỉ đạo tổ chức thực hiện. Với sự quan tâm triển khai thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, là điểm sáng cần nhân rộng”

Tại hội nghị tọa đàm, các tham luận đã tập trung phân tích bối cảnh ra đời, quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, sửa chữa, bổ sung vào bản Di chúc; quá trình công bố và xuất bản Di chúc; Công tác tuyên truyền và phát huy giá trị của Di chúc; giá trị lý luận và thực tiễn những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đề cập đến trong Di chúc; những kết quả nổi bật sau 3 năm triển khai Chỉ thị 05 của cấp ủy, chi bộ.

Nhiều mô hình mới sáng tạo từ cơ sở như: Mô hình “|Mỗi ngày học tập và làm theo một lời dạy của Bác” và “Mỗi ngày một câu hỏi” của Ban Chỉ huy quân sự huyện;  Mô hình “Ánh sáng nông thôn mới”, “Vận động nhân dân đóng góp làm đường bê tông, xi măng” của nhân dân xã Phú Riềng, Long Hưng, Bình Sơn trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới ; “Mô hình “Thanh niên lập nghiệp thành lập tổ hợp tác nuôi dê sinh sản” của Đoàn Thanh niên xã Long Bình; “Mỗi cá nhân, tổ chức gắn liền với một địa chỉ nhân đạo”; “Nuôi heo đất tiết kiệm” của Hội LHPN xã Bình Tân; Mô hình “Nuôi heo đất giúp bạn” của Hội Chữ thập đỏ trường THPT Phú Riềng, trường THPT Nguyễn Khuyến gây quỹ giúp nhiều học sinh nghèo hiếu học vươn lên trong học tập; Mô hình camera giám sát hoạt động tiếp công dân tại trụ sở làm việc của Đảng ủy-UBND xã Long Bình, xã Phú Riềng phát huy hiệu quả khi hỗ trợ lực lượng chức năng điều tra, phá án...Hiện tại các mô hình làm theo Bác ở các tổ chức, cơ quan, đơn vị đang được quan tâm triển khai thực hiện, bước đầu mang lại những hiệu quả thiết thực và được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.
3 3
Đ/c Trần Văn Lân – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại chương trình
Phát biểu tại hội nghị tọa đàm, đồng chí Trần Văn Lân – TUV, Bí thư Huyện ủy khẳng định: “Di chúc của Người chứa đựng những nghĩ suy của một người suốt đời cống hiến, hy sinh, luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết. Đó là những chiêm nghiệm, những đúc kết không phải chỉ trong quãng thời gian hơn 4 năm Bác viết Di chúc và đó không phải là những lời căn dặn vội vàng trước phút lâm chung. Chúng ta cảm nhận được tâm thế và suy nghĩ của một bậc vĩ nhân. Một vĩ nhân yêu nước, thương dân tộc bậc. Yêu thương khi Người còn sống và yêu thương tới mãi mai sau. Phát huy kết quả đạt được, Huyện Phú Riềng sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai việc học và làm theo Bác trong toàn đảng bộ, nhân rộng mô hình mới, sáng tạo góp phần lan tỏa góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đưa huyện mới Phú Riềng phát triển đi lên.
 
Có thể khẳng định, hội nghị tọa đàm đã một lần nữa khẳng định giá trị trường tồn của bản Di chúc lịch sử, tác phẩm đặc biệt của người Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh. Thấy rõ hơn những mô hình, cách làm hay trong triển khai Chỉ thị 05 trong toàn huyện. Đây cũng là những tư liệu quan trọng để rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện Phú Riềng, góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn tin: Đỗ Hùng:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

23

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 23

Thời gian đăng: 31/05/2020

lượt xem: 40 | lượt tải:40

23

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 23

Thời gian đăng: 29/05/2020

lượt xem: 178 | lượt tải:113

22

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 22

Thời gian đăng: 22/05/2020

lượt xem: 258 | lượt tải:139

22

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 22

Thời gian đăng: 25/05/2020

lượt xem: 59 | lượt tải:48

22

Lịch làm việc Khối vận Tuần 22

Thời gian đăng: 25/05/2020

lượt xem: 28 | lượt tải:20
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay6,789
  • Tháng hiện tại13,915
  • Tổng lượt truy cập987,081
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây