MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HUYỆN PHÚ RIỀNG GIAI ĐOẠN 5 NĂM 2020–2025

Thứ tư - 15/04/2020 23:21 1.323 0
Nhằm hoàn thành mục tiêu chung của toàn Đảng bộ huyện, trong giai đoạn 5 năm tiếp theo 2020-2025, huyện Phú Riềng đã đề ra 06 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, cụ thể: 1) Tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản là 5%/năm (theo giá so sánh); (2) Tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất ngành công nghiệp là 12,5%/năm (theo giá so sánh); (3) Tốc độ tăng bình quân tổng mức bán lẻ và doanh thu ngành dịch vụ là 17%/ năm (theo giá so sánh); (4) Thu ngân sách địa phương bình quân tăng ít nhất 10%/năm so với kế hoạch tỉnh giao hàng năm; (5) Hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng trung tâm hành chính huyện; phấn đấu đưa huyện Phú Riềng thành huyện nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ, trong đó phấn đấu 02 xã được nâng cấp lên thị trấn; (6) Tỷ lệ cấp giấy CNQSDĐ đối với diện tích đất tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 03 loại rừng đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 90%.
Theo đó, huyện Phú Riềng đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp    chủ yếu như sau:
1.  Phát triển ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng mô hình liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
 Duy trì tăng trưởng hiệu quả năng suất sản lượng và chất lượng hạt điều; Phát triển ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng mô hình liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
 Khuyến khích duy trì và không mở rộng diện tích cây điều; chủ yếu tập trung hỗ trợ nhân dân đầu tư vào chăm sóc đảm bảo chất lượng tăng trưởng tốt nhằm tăng năng suất sản lượng bình quân đạt khoảng từ 02-2,5 tấn/ha;
Ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp công nghệ tiên tiến, mô hình nông nghiệp hữu cơ, từng bước chuyển dần nông nghiệp công nghệ cao nhằm tăng năng suất giá trị kinh tế và chất lượng các loại cây nông nghiệp khác; Khuyến khích, hướng dẫn người dân sử dụng quỹ đất nông nghiệp của các hộ gia đình có hiệu quả trong canh tác, tạo giá trị gia tăng cao hơn trên một diện tích đất nông nghiệp;
Tiếp tục hỗ trợ, nghiên cứu học tập và hình thành các mô hình Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới rộng khắp trên địa bàn huyện, nhằm tăng cường sự liên doanh, liên kết, tạo được vùng chuyên canh (mỗi thôn, mỗi xã có ít nhất một sản phẩm đặc trưng có giá trị kinh tế);
Từng bước quy hoạch, hỗ trợ mở rộng và quản lý, kiểm soát tốt các dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung tại địa phương; định hướng người dân chuyển dần sang chăn nuôi tập trung áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường; Thực hiện tốt công tác phòng và chống dịch, bệnh trong ngành nông nghiệp;
 Tiếp tục phát huy hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, nhằm hỗ trợ tối đa phát triển ngành nông nghiệp (quá trình chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, phân phối tiêu thụ sản phẩm).
2.  Phát triển công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại hoá nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển.
Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp. Từng bước tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ dựa trên tình hình và điều kiện phát triển của địa phương theo định hướng chung của tỉnh;
Phối kết hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tận dụng và phát huy lợi thế chủ trương của Tập đoàn quy hoạch chuyển đổi diện tích đất vườn cây cao su của Công ty trên địa bàn huyện, xây dựng các Khu, cụm công nghiệp - là cơ hội thu hút nhiều dự án đầu tư sản xuất, chế biến công nghiệp về địa phương;
Đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng gắn kết từ khu vực trung tâm các cụm xã đến các thôn; Đầu tư nâng cấp và mở rộng hạ tầng các tuyến giao thông liên xã, liên huyện làm động lực thúc đẩy thông suốt các hoạt động sản xuất kinh doanh;
Chuẩn bị sẵn các nguồn lực tại địa phương: Nguồn lực nhân công có tay nghề và lao động phổ thông trong vùng nông thôn để định hướng đào tạo phục vụ tốt trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ thời gian tới; Phát triển và ổn định nguồn nguyên liệu để cung ứng trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, như: hạt điều, chế biến các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, chế biến thức ăn gia súc …
Khảo sát, lựa chọn các danh mục công trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đảm bảo đầu tư đúng mục tiêu, tiêu chí đề ra, tránh dàn trải, phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
3. Phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ nhằm từng bước tăng dần tỷ trọng của ngành trong cơ cấu kinh tế. Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động tài chính - tín dụng
Tập trung thúc đẩy việc hình thành và phát triển các dịch vụ thương mại trên địa bàn huyện thông qua các trung tâm thương mại (TTTM) sẵn có (TTTM Phú Riềng, TTTM Bù Nho); đồng thời, sớm thúc đẩy đưa vào hoạt động TTTM tại trung tâm hành chính huyện (TTTM và KDC dịch vụ Sơn Phát Plaza), tạo điều kiện phát triển của các điểm giao dịch hàng hóa thương mại tại các điểm tập trung dân cư trong tương lai, gồm khu dân cư (KDC) đô thị Mỹ Lệ, KDC đô thị Nam Phú Riềng…;
Gắn kết với việc hình thành các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới, sẽ hỗ trợ các loại hình dịch vụ đi kèm, gồm: ăn uống, vui chơi giải trí, lưu trú, giao thông công cộng, logistics, pháp lý…;
Quan tâm phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ hình thành các sàn giao dịch nông sản của tỉnh trên địa bàn huyện, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản: hạt điều, trái cây, rau, nấm sạch,…; Từng bước triển khai và phát triển loại hình giao dịch thương mại điện tử.
4. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên và môi trường
Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, đặc biệt là quản lý và khai thác hiệu quả nguồn đất công, xử lý dứt điểm những vấn đề phát sinh liên quan diện tích đất công trên địa bàn huyện;
Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường. Xây dựng và đưa vào hoạt động bãi xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp tập trung khu vực, giải quyết có hiệu quả nhu cầu xử lý rác thải trên địa bàn huyện;
Tập trung xét và cấp giấy CNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt là diện tích đất tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng. Hoàn thành việc cấp giấy CNQSDĐ cho các cơ quan, tổ chức; Xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện liên quan đất đai trên địa bàn huyện.
5. Xây dựng kế hoạch thu ngân sách mang tính bền vững, đảm bảo nguồn thu cân đối hàng năm phục vụ chi đầu tư phát triển; Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có khả năng đảm bảo tự cân đối thu chi ngân sách địa phương
Hỗ trợ phía nhà đầu tư việc sớm hình thành và phát triển các Khu, cụm công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn huyện; song song, phối hợp cùng các ngành chức năng của tỉnh tạo điều kiện mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp an tâm đầu tư, mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc đóng góp ngân sách đảm bảo nguồn thu ổn định, bền vững;
Làm tốt công tác quản lý thu từ nguồn sử dụng đất thông qua các biện pháp: (i) Xây dựng kế hoạch quy hoạch hợp lý trong sử dụng và phát triển quỹ đất công; (ii) Bán đấu giá thu ngân sách quỹ đất công theo kế hoạch chi đầu tư phát triển mang tính chiến lược (danh mục, công trình đầu tư không chỉ đem lại lợi ích chung cho cộng đồng dân cư, mà đồng thời phải đem lại hiệu quả tái đầu tư phát triển – giá trị đầu tư phải tạo ra giá trị kinh tế thật sự trong tương lai);
Tiếp tục chỉ đạo các ngành các cấp tăng cường quản lý hiệu quả tất cả các nguồn thu và làm tốt công tác chống thất thu thuế, giảm tối đa nợ đọng thuế.
6. Xây dựng kế hoạch tập trung đưa huyện Phú Riềng về đích nông thôn mới trong nhiệm kỳ tới
Thực hiện hoàn thành 10/10 xã đạt chuẩn quốc gia về NTM và nâng chất các xã về đích theo lộ trình làm nền tảng đảm bảo các điều kiện được công nhận 02 thị trấn trên địa bàn huyện (gồm: Phú Riềng và Bù Nho);
Tiếp tục chú trọng phối kết hợp các nguồn lực tài chính đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, các thiết chế văn hóa và hạ tầng, cơ sở vật chất cho ngành giáo dục (là 03 tiêu chí khó thực hiện nhất, do cần nguồn kinh phí khác lớn). Định hướng mỗi năm có ít nhất 01 xã đạt chuẩn NTM và ít nhất 01 xã đảm bảo nâng chất theo chuẩn mới;
Xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn lực cân đối, nhất là nguồn kinh phí vận động từ trong nhân dân nhằm mục đích cộng đồng chung tay xây dựng NTM, từ đó mới phát huy được tính đoàn kết, hiệu quả, chất lượng và toàn dân bảo vệ thành quả được lâu bền.
 

Nguồn tin: Trích “Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện – trang 15, 16, 17, 18, 19”

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

29

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 29

Thời gian đăng: 10/07/2020

lượt xem: 15 | lượt tải:18

28

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 28

Thời gian đăng: 05/07/2020

lượt xem: 50 | lượt tải:52

28

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 28

Thời gian đăng: 03/07/2020

lượt xem: 130 | lượt tải:142

27

Lịch làm việc Tt HĐND&UBND huyện Tuần 27

Thời gian đăng: 28/06/2020

lượt xem: 93 | lượt tải:110

27

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 27

Thời gian đăng: 26/06/2020

lượt xem: 144 | lượt tải:183
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay4,556
  • Tháng hiện tại49,011
  • Tổng lượt truy cập1,186,752
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây