TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2015 – 2020 TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ

Thứ ba - 31/03/2020 22:46 72 0
1. Về kết quả đạt được: kinh tế phát triển ổn định với tốc độ khá.
- Các chỉ tiêu tăng bình quân đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó: Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 16.838 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng  bình quân đạt 10,6%/năm. Tổng mức bán lẻ và doanh thu ngành dịch vụ trong 05 năm 12.270 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 14,9%/năm. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản với tốc độ tăng tưởng bình quân đạt 4%/năm (đạt và vượt so với chỉ tiêu đã điều chỉnh giữa nhiệm kỳ).
- Công tác quản lý, điều hành ngân sách được thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật và đạt hiệu quả: Trong nhiệm kỳ qua, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện (không bao gồm tiền sử dụng đất) đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Cụ thể: Năm 2016 thu 145,9 tỷ đồng (đạt 150% tỉnh giao); năm 2017 thu 161,4 tỷ đồng (đạt 125% tỉnh giao); năm 2018 thu 173,6 tỷ đồng (đạt 105% tỉnh giao); năm 2019 thu 184,8 tỷ đồng (đạt 106% tỉnh giao); dự kiến năm 2020 thu 98,7 tỷ đồng (đạt 105% tỉnh giao).
- Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được quan tâm thực hiện:
Nhiệm kỳ qua, huyện đã chú trọng công tác phát triển mạng lưới giao thông đi lại, qua đó từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Trong nhiệm kỳ đã đầu tư xây dựng mới 90 công trình với tổng vốn 628,72 tỷ đồng; đầu tư 4,982km hệ thống chiếu sáng giao thông, với tổng kinh phí là 13,7 tỷ đồng.
+ Huyện đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng khu Trung tâm hành chính huyện sớm đưa vào sử dụng: Trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND, Hội trường và trụ sở khối đoàn thể huyện cơ bản hoàn thành và được đưa vào sử dụng; kết quả đầu tư các công trình thuộc trung tâm hành chính huyện: 12.812m đường bê tông nhựa, hệ thống thoát nước mưa và nước thải; 82.561m2 vỉa hè; 24.043m đường dây trung hạ thế; 16.814m hệ thống chiếu sáng; 6.586m đường ống cấp nước sinh hoạt; 6.835m đường ống viễn thông
+ Qua 05 năm thực hiện, nhìn chung cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư và phát triển, bộ mặt nông thôn ngày càng được khang trang, hoàn thiện nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, hệ thống đường điện, trường học: Đầu tư 41 công trình điện nông thôn gồm 53,1km đường dây trung, hạ thế, 28 trạm biến áp với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng mới 04 cây cầu và 417,66km đường giao thông, với tổng kinh phí 474,1 tỷ đồng; trong đó đầu tư xây dựng mới 321,26km. Năm 2020, đã phê duyệt bố trí dự toán hơn 122,45 tỷ đồng để đầu tư mới 3,998km đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước tại TTHC huyện, xây dựng mới 02 cầu, 17,8km đường giao thông và 9,7km đường điện thắp sáng tại các xã; Tỷ lệ hộ sử dụng điện dự kiến đến hết năm 2020 đạt 99% (Nghị quyết đề ra là 98,75%), trong đó có 10/10 xã đạt nông thôn mới về tiêu chí điện. Đến nay bình quân các xã đạt tiêu chí nông thôn mới 16,4 tiêu chí, tăng bình quân 6,4 tiêu chí/xã so đầu nhiệm kỳ, trong đó có 04/10 xã được công nhận về đích nông thôn mới (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Có 04 xã đạt 19 tiêu chí: Bù Nho, Phú Riềng, Long Hưng, Bình Sơn; có 01 xã đạt 16 tiêu chí: Long Tân; có 02 xã đạt 15 tiêu chí: Bình Tân, Long Bình; có 03 xã đạt 14 tiêu chí: Phú Trung, Long Hà, Phước Tân.
- Công tác quản lý, sử dụng đất đai: việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện theo đúng quy định luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.
+ Công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy CNQSDĐ) cho người dân, các cơ quan, tổ chức được chú trọng thực hiện. Trong nhiệm kỳ đã cấp mới 1.617 giấy CNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích là 688,32ha. Đối với diện tích đất tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 03 loại rừng đã ban hành 1.903 quyết định giao đất, với diện tích đất là 3.706,946ha/16.882,3ha (đạt 21,9%), trong đó đã cấp 1.165 giấy CNQSDĐ với diện tích 2.226.916 ha. Tại thời điểm thành lập huyện đa số trụ sở làm việc của các xã, các trạm y tế xã, các trường học đều chưa được cấp giấy CNQSDĐ, đến nay đã có 07/10 xã, 06/10 trạm y tế, 16/38 trường học đã được cấp giấy CNQSDĐ.
+ Việc giải quyết nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp đã được giải quyết nhanh chóng, đúng quy định. Đã giải quyết 981 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, với diện tích 21,345ha.
- Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, bảo vệ môi trường luôn được quan tâm. Tại thời điểm năm 2019, qua khảo sát trên địa bàn huyện có 99% số hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Dự kiến năm 2020 số hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 99,5% (so Nghị quyết là 95%).
2. Về khuyết điểm, yếu kém:
- Lĩnh vực sản xuất, chế biến trong ngành nông nghiệp với hình thức quy mô nhỏ lẻ, manh mún nên chưa tạo được giá trị gia tăng cao. Các tổ liên kết, hợp tác xã đã từng bước hình thành nhưng chưa tạo được chuỗi giá trị liên kết; Quỹ đất phục vụ phát triển ngành nông nghiệp trong dân còn khá lớn, nhưng vẫn chưa được định hướng đầu tư để phát huy nguồn lực.
- Hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên huyện, kết nối với trung tâm hành chính huyện, tỉnh lộ vẫn còn một số hạn chế, như: một số tuyến liên xã, liên huyện chưa có kế hoạch đầu tư; một số tuyến trước đây đã đầu tư nay xuống cấp chưa được khắc phục kịp thời.
- Các cụm công nghiệp mặc dù đã được tỉnh phê duyệt quy hoạch, tuy nhiên, đến nay địa phương vẫn chưa thể thu hút các doanh nghiệp đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác thu ngân sách hàng năm mặc dù đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra nhưng vẫn thiếu tính ổn định.
- Tiến độ cấp giấy CNQSDĐ cho người dân còn chậm, đặc biệt là đối với diện tích đất tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 03 loại rừng, chỉ mới đạt khoảng 22%.
3. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém
- Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đã làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, năng suất thu hoạch của ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực trên địa bàn huyện giảm sâu nên tăng trưởng của ngành không cao.
- Nguồn lực đầu tư từ cấp tỉnh phân bổ về huyện còn khá hạn hẹp, trong khi điều kiện nguồn thu ngân sách của huyện vẫn chưa đảm bảo để đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng thiết yếu.
- Các cụm công nghiệp đã được tỉnh phê duyệt quy hoạch nhưng thuộc phần đất của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đang quản lý chưa bàn giao về địa phương nên trở ngại nhiều đến việc triển khai thực hiện mời gọi đầu tư.
- Công tác cấp giấy CNQSDĐ đã được quan tâm đẩy mạnh, tuy nhiên, do lực lượng đội ngũ cán bộ trong ngành địa chính từ cấp cơ sở đến huyện quá ít so với khối lượng công việc, đồng thời, các quy định hướng dẫn trong lĩnh vực vẫn chưa cụ thể, nên chưa giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc của địa phương.
- Đội ngũ cán bộ công chức của huyện còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế tỉnh giao (đa số các chuyên viên giúp việc tại các Phòng, Ban và đơn vị của huyện là cán bộ hợp đồng thời vụ) nên chưa thể đáp ứng được khối lượng khá lớn nghiệp vụ phát sinh hàng ngày của địa phương.
- Sự phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa thường xuyên, đồng bộ, chặt chẽ. Tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, trì truệ trong giải quyết công việc.
Trích “Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện – Trang 2,3, 10, 11, 12, 13”
Mọi ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp xin gửi về địa chỉ:
1. Ban biên tập website Huyện ủy Phú Riềng: bbt_website_hupr@yahoo.com
2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy  Phú Riềng (Cơ quan thường trực của Tiểu ban Văn kiện Đại hội) qua email: btgphurieng@gmail.com; Số điện thoại liên hệ: 02713.686099

Nguồn tin: Trích “Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện – Trang 2,3, 10, 11, 12, 13”

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

29

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 29

Thời gian đăng: 10/07/2020

lượt xem: 15 | lượt tải:18

28

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 28

Thời gian đăng: 05/07/2020

lượt xem: 50 | lượt tải:52

28

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 28

Thời gian đăng: 03/07/2020

lượt xem: 130 | lượt tải:141

27

Lịch làm việc Tt HĐND&UBND huyện Tuần 27

Thời gian đăng: 28/06/2020

lượt xem: 92 | lượt tải:110

27

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 27

Thời gian đăng: 26/06/2020

lượt xem: 144 | lượt tải:183
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay4,556
  • Tháng hiện tại48,773
  • Tổng lượt truy cập1,186,514
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây