Diễn tập động viên có một phần thực binh: Những bài học cần rút ra tại huyện Phú Riềng

Thứ năm - 17/01/2019 21:11 165 0
Diễn tập động viên có một phần thực binh là một nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Qua diễn tập, nhằm đánh giá đúng năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đánh giá đúng khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền địa phương, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Đồng thời, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh.

Từ thực tế qua đợt diễn tập động viên có một phần thực binh của huyện Phú Riềng được tổ chức với Đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, tổ chức huy động bàn giao quân nhân dự bị bàn giao các đơn vị của Bộ và huấn luyện quân nhân dự bị (QNDB) làm nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Đây là cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ có một phần thực binh, lực lượng tham gia diễn tập gồm: Hệ thống chính trị của huyện, các xã, lực lượng vũ trang địa phương, một số doanh nghiệp và một bộ phận nhân dân trên địa bàn diễn tập.

Thành công của cuộc diễn tập cho thấy đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương, Huyện đã chú trọng thực hiện tốt mọi công tác chuẩn bị và ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Trên cơ sở đó, Huyện tổ chức các hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu cuộc diễn tập, tạo sự thống nhất về nhận thức, xây dựng ý thức, trách nhiệm và quyết tâm cho các thành phần tham gia diễn tập. Theo đó, các ban, ngành, đoàn thể tự rà soát hệ thống văn kiện, kế hoạch, bổ sung, điều chỉnh sát hợp với đề mục. Trong cuộc diễn tập này, Huyện đã xây dựng gần 200 văn kiện các loại, bảo đảm thống nhất, đúng quy định, sát với chức năng, nhiệm vụ từng ban, ngành, được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá cao. Bên cạnh đó, công tác tập huấn, bồi dưỡng, luyện tập cho khung diễn tập được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc. Trong tập huấn, bồi dưỡng cán bộ khung diễn tập, Huyện chú trọng khắc phục các nội dung còn yếu, thiếu ở các cuộc diễn tập trước đó ở các huyện bạn. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng diễn tập, bảo đảm sát thực tế, Huyện đã huy động để xây dựng hệ thống sở chỉ huy, hầm hào, công sự chiến đấu ở căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, bảo đảm đáp ứng yêu cầu đề ra.
 
         
Trong quá trình thực hành diễn tập, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao khả năng vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X). Theo đó, cán bộ chủ chốt tham gia diễn tập đúng cương vị, chức trách được giao, bảo đảm sát thực tiễn chuyển địa phương vào các tình huống quốc phòng. Các bước tiến hành trong diễn tập đã đảm bảo chặt chẽ, thể hiện rõ cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành; cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ”. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy được thể hiện rõ ở việc nắm vững nguyên tắc, quan điểm quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng. Trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Huyện, nhất là trong phân tích, nhận định, đánh giá tình hình, nghiên cứu điều chỉnh kế hoạch huy động, bàn giao QNDB, xác định chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân đối phó với chiến tranh xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao kết hợp với “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Phần thực binh, đảm bảo được yếu tố bí mật, bất ngờ, thể hiện rõ phương pháp tác chiến trong khu vực phòng thủ, cách đánh của bộ đội địa phương, dân quân, tự vệ. Qua đó, chất lượng tổng hợp, nhất là trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang không ngừng được nâng lên, đủ sức xử lý những tình huống về quốc phòng, an ninh ở địa phương, cơ sở.

Để tiến hành diễn tập động viên có một phần thực binh của Huyện đạt được chất lượng, kết quả cao, một số kinh nghiệm được rút ra đó là: Cấp ủy, chính quyền các cấp, thường xuyên giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên đối với nhiệm vụ quốc phòng địa phương thành các chương trình, kế hoạch thực hiện sát với đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương. Trên cơ sở đó, tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ diễn tập nói riêng, xây dựng khu vực phòng thủ huyện nói chung. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chuẩn bị diễn tập, từ việc chuẩn bị lực lượng, kế hoạch, cơ sở vật chất đến công tác tập huấn, bồi dưỡng, luyện tập. Quá trình diễn tập phải chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của các cơ quan tham mưu, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể; trong đó, nòng cốt là Ban Chỉ huy Quân sự huyện, tạo sự thống nhất, đạt hiệu quả cao.

Mặt khác, cần xác định nội dung diễn tập phải bảo đảm tính toàn diện, sát với thực tiễn địa bàn, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn các tình huống có tính thiết thực đối với địa phương, như: giải tỏa các tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống bạo loạn, v.v. Từ đó, kịp thời rút ra những vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ. Cùng với đó, đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức diễn tập, đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả diễn tập, bảo đảm khách quan, thực chất. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm chặt chẽ, nâng cao hiệu quả xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ; thực hiện tốt công tác thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập./.

Đ/c Trần Văn Lân – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị tổng kết.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quốc Dũng trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích  trong huấn luyện – diễn tập 2018

Tác giả bài viết: Thiếu tá Trần Thanh Lâm, CTVP, Ban CHQS huyện.

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

38

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 38

Thời gian đăng: 13/09/2020

lượt xem: 76 | lượt tải:84

38

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 38

Thời gian đăng: 11/09/2020

lượt xem: 165 | lượt tải:206

37

Lich làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 37

Thời gian đăng: 06/09/2020

lượt xem: 105 | lượt tải:93

37

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 37

Thời gian đăng: 04/09/2020

lượt xem: 129 | lượt tải:150

36

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 36

Thời gian đăng: 29/08/2020

lượt xem: 187 | lượt tải:105
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay2,121
  • Tháng hiện tại73,937
  • Tổng lượt truy cập1,495,734
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây