Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 03 Năm 2021 (từ ngày 18/1 – 24/1/2021):

Thứ ba - 26/01/2021 01:50 62 0
  1. Hướng dẫn xác định số lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo đó, việc xác định số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị hành chính căn cứ vào quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các cơ sở sau đây:
- Dân số của từng đơn vị hành chính để làm căn cứ xác định số lượng đại biểu HĐND được bầu được xác định theo số liệu thống kê dân số do cơ quan thống kê cấp tỉnh công bố tại thời điểm gần nhất tính đến ngày 31/12/2020.
- Việc xác địn đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo để làm căn cứ xác định số lượng đại biểu HĐND được bầu căn cứ vào văn bản, quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan có liên quan rà soát, tập hợp các văn bản, quyết định còn hiệu lực pháp luật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo và công bố trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia (http://hoidongbaucu.quochoi.vn) chậm nhất là ngày 01/02/2021.
Bên cạnh đó, việc xác định số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách ở từng đơn vị hành chính căn cứ vào quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết  119/2020/QH14, Nghị quyết 131/2020/QH14.
Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
  1. Đã có Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm ô tô, xe máy bắt buộc
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Theo đó, quy định về Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (sau đây gọi là Giấy chứng nhận bảo hiểm) như sau:
- Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự giữa chủ xe cơ giới với doanh nghiệp bảo hiểm. Mỗi xe cơ giới được cấp 1 Giấy chứng nhận bảo hiểm. Chủ xe cơ giới bị mất Giấy chứng nhận bảo hiểm phải có văn bản đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm (nơi đã cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm) cấp lại Giấy chứng nhận bảo hiểm.
- Khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, chủ xe cơ giới được doanh nghiệp bảo hiểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ xe cơ giới khi chủ xe cơ giới đã đóng đủ phí bảo hiểm hoặc có thỏa thuận với chủ xe cơ giới về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính.
- Giấy chứng nhận bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế và phải bao gồm các nội dung sau đây:
+ Tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của chủ xe cơ giới.
+ Số biển kiểm soát hoặc số khung, số máy.
+ Loại xe, trọng tải, số chỗ ngồi, mục đích sử dụng đối với xe ô tô.
+ Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm.
+ Mức trách nhiệm bảo hiểm dân sự đối với bên thứ ba và hành khách.
+ Trách nhiệm của chủ xe cơ giới, người lái xe khi xảy ra tai nạn.
+ Thời hạn bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm.
+ Ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.
+ Mã số, mã vạch được đăng ký, quản lý và sử dụng theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ để lưu trữ, chuyển tải và truy xuất thông tin định danh doanh nghiệp bảo hiểm và nội dung cơ bản của Giấy chứng nhận bảo hiểm.
- Trường hợp cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và phản ánh đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 03/2021.
Nghị định 03/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/3/2021 và thay thế Nghị định 103/2008/NĐ-CP và Nghị định 214/2013/NĐ-CP./.
  1. Người hoàn thành cách ly phải ghi nhật ký tiếp xúc gần khi về nhà
Nội dung này được đề cập tại Công văn 425/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung.
Theo đó, người hoàn thành cách ly tập trung khi di chuyển về nhà, nơi lưu trú được hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ như sau:
-  Phải chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú biết ngay khi trở về từ khu cách ly tập trung về tình trạng sức khỏe và ghi nhật ký tiền sử tiếp xúc gần cho đến khi hết 14 ngày tiếp theo;
- Khai báo với Bí thư chi bộ thôn (khu phố), trưởng thôn (khu phố) khi về đến nơi lưu trú và phải có cam kết thực hiện việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú;
- Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tại nhà, nơi lưu trú;
- Hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế đến nơi đông người, thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng hộ cá nhân khác.
Ngoài ra, người hoàn thành cách ly khi về nhà, nơi lưu trú bằng xe cần tuân thủ các quy định sau:
- Đi bằng xe riêng đưa đón do người hoàn thành cách ly hoặc cơ quan sử dụng người nhập cảnh hoặc chủ cơ sở cách ly tập trung hoặc địa phương bố trí;
- Xe phải được đăng ký trước với đơn vị quản lý khu cách ly tập trung, không tổ chức đưa đón đông người (chỉ gồm lái xe hoặc/và người giám sát đi cùng);
- Người hoàn thành cách ly, lái xe hoặc người đi cùng (nếu có) phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển, bố trí, sử dụng thường xuyên dung dịch sát khuẩn tay khi lên, xuống xe và trong suốt quá trình di chuyển; cài đặt và mở ứng dụng truy vết (Bluezone) liên tục và áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân theo quy định.
+ Hạn chế tiếp xúc gần (< 2 m) với người khác trong quá trình di chuyển.
+ Hạn chế dừng, đỗ ăn uống dọc đường, tốt nhất là đi thẳng từ khu cách ly tập trung về nhà, nơi lưu trú./.
  1. Cấp mã thẻ BHYT tạm thời cho trẻ sinh ra chưa có giấy khai sinh
Nội dung này được quy định tại Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế (có hiệu lực từ ngày 01/3/2021).
Cụ thể, theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 30/2020/TT-BYT, trẻ sau khi sinh ra được hưởng quyền lợi BHYT nhưng chưa được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT do chưa làm thủ tục cấp giấy khai sinh thì cơ sở KCB ghi mã thẻ BHYT tạm thời, gồm các nội dung:
- Mã đối tượng: ghi ký hiệu là TE.
- Mã mức hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế: ghi ký hiệu là số 1.
- Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: ghi theo quy định tại Quyết định 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 nơi người mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cư trú hoặc nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở đối với trường hợp trẻ sơ sinh không có người nhận hoặc bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Mã định danh y tế: ghi theo quy định tại Quyết định 2153/QĐ-BYT ngày 25/05/2020.
Ví dụ: Mã thẻ tạm cho trẻ em khám bệnh, chữa bệnh, có mẹ cư trú tại Hà Nội, được mã hóa như sau: TE101, tiếp theo là mã định danh y tế (10 chữ số).
*Việc ghi tên trong hồ sơ bệnh án để khám bệnh, chữa bệnh và trích chuyển dữ liệu điện tử phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với trẻ sơ sinh chưa có họ và tên thực hiện như sau:
- Nếu trẻ sơ sinh có mẹ hoặc cha: ghi theo họ và tên mẹ hoặc cha.
- Nếu trẻ sơ sinh không có mẹ hoặc cha nhưng có người giám hộ: ghi theo họ và tên người giám hộ.
- Nếu trẻ sơ sinh không có người nhận hoặc bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ghi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đang thực hiện việc điều trị cho trẻ./.

Nguồn tin: Đức Trọng (TH):

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

09

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 09

Thời gian đăng: 28/02/2021

lượt xem: 48 | lượt tải:53

09

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 09

Thời gian đăng: 28/02/2021

lượt xem: 77 | lượt tải:93

08

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 08

Thời gian đăng: 23/02/2021

lượt xem: 56 | lượt tải:52

LLVT8

Lịch làm việc của BTV và TTHU tuần 08

Thời gian đăng: 19/02/2021

lượt xem: 140 | lượt tải:157

06,07

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 06-07

Thời gian đăng: 07/02/2021

lượt xem: 83 | lượt tải:65
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay2,895
  • Tháng hiện tại6,191
  • Tổng lượt truy cập2,036,828
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây