Văn bản theo chủ đề: Phòng, Ban

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 LLVVP05-2018 29/01/2018 Lịch làm việc Tuần thứ 05 năm 2018 của Văn phòng
2 LLVVP04-2018 22/01/2018 Lịch làm việc Tuần thứ 04 năm 2018 của Văn phòng
3 LVLGD44 31/10/2017 Lịch làm việc tuần thứ 44 năm 2017 (Phòng GD&ĐT)
4 LLVVP44 30/10/2017 Lịch làm việc tuần thứ 44 năm 2017 (Văn phòng HĐND và UBND)
5 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Đài TTTH) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Đài TTTH)
6 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (TT DSKHHGĐ) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (TT DSKHHGĐ)
7 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Y tế) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Y tế)
8 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng TN&MT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng TN&MT)
9 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng LĐTB&XH) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng LĐTB&XH)
10 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng KTHT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng KTHT)
11 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng VHTT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng VHTT)
12 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Tư pháp) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Tư pháp)
13 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng NN&PTNT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng NN&PTNT)
14 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng GD&ĐT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng GD&ĐT)
15 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Thanh tra huyệ 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Thanh tra huyện)
16 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Trung tâm VHTT 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Trung tâm VHTTTT)
17 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Nội vụ) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Nội vụ)
18 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng TCKH) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng TCKH)
19 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Ban QLDA XD) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Ban QLDA XD)
20 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Trạm Khuyến nô 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Trạm Khuyến nông KN)
21 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Văn phòng HĐND 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Văn phòng HĐND và UBND)
22 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Đài TTTH) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Đài TTTH)
23 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Trung tâm DSKH 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Trung tâm DSKHH GĐ)
24 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Trung tâm VHTT 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Trung tâm VHTTTT)
25 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng LĐTB&XH) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng LĐTB&XH)
26 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng VH&TT) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng VH&TT)
27 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Ban QLDA XD) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Ban QLDA XD)
28 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng KT&HT) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng KT&HT)
29 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng Y tế) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng Y tế)
30 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng GD&ĐT) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng GD&ĐT)
31 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng NN&PTNT) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng NN&PTNT)
32 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Thanh tra huyệ 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Thanh tra huyện)
33 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng Tư pháp) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng Tư pháp)
34 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng TN&MT) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng TN&MT)
35 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng TCKH) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng TCKH)
36 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng Nội vụ) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng Nội vụ)
37 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Văn phòng HĐND 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Văn phòng HĐND&UBND)
38 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Trung tâm DSKH 06/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Trung tâm DSKHHGĐ)
39 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng GD&ĐT) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng GD&ĐT)
40 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng Y tế) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng Y tế)
41 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng LĐ TB&XH 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng LĐ TB&XH)
42 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng KTHT) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng KTHT)
43 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Trung tâm VHTT 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Trung tâm VHTT)
44 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng TCKH) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng TCKH)
45 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Ban QLDA XD) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Ban QLDA XD)
46 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng NN&PTNT) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng NN&PTNT)
47 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng Nội vụ) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng Nội vụ)
48 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng TN&MT) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng TN&MT)
49 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng VHTT) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng VHTT)
50 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng Tư pháp) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng Tư pháp)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây