Văn bản theo chủ đề: Phòng, Ban

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 LLVVP09-2018 26/02/2018 Lịch làm việc Tuần thứ 09 năm 2018 của Văn phòng
2 LLVVP05-2018 29/01/2018 Lịch làm việc Tuần thứ 05 năm 2018 của Văn phòng
3 LLVVP04-2018 22/01/2018 Lịch làm việc Tuần thứ 04 năm 2018 của Văn phòng
4 LVLGD44 31/10/2017 Lịch làm việc tuần thứ 44 năm 2017 (Phòng GD&ĐT)
5 LLVVP44 30/10/2017 Lịch làm việc tuần thứ 44 năm 2017 (Văn phòng HĐND và UBND)
6 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Đài TTTH) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Đài TTTH)
7 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (TT DSKHHGĐ) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (TT DSKHHGĐ)
8 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Y tế) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Y tế)
9 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng TN&MT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng TN&MT)
10 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng LĐTB&XH) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng LĐTB&XH)
11 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng KTHT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng KTHT)
12 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng VHTT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng VHTT)
13 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Tư pháp) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Tư pháp)
14 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng NN&PTNT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng NN&PTNT)
15 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng GD&ĐT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng GD&ĐT)
16 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Thanh tra huyệ 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Thanh tra huyện)
17 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Trung tâm VHTT 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Trung tâm VHTTTT)
18 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Nội vụ) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Nội vụ)
19 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng TCKH) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng TCKH)
20 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Ban QLDA XD) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Ban QLDA XD)
21 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Trạm Khuyến nô 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Trạm Khuyến nông KN)
22 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Văn phòng HĐND 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Văn phòng HĐND và UBND)
23 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Đài TTTH) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Đài TTTH)
24 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Trung tâm DSKH 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Trung tâm DSKHH GĐ)
25 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Trung tâm VHTT 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Trung tâm VHTTTT)
26 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng LĐTB&XH) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng LĐTB&XH)
27 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng VH&TT) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng VH&TT)
28 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Ban QLDA XD) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Ban QLDA XD)
29 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng KT&HT) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng KT&HT)
30 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng Y tế) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng Y tế)
31 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng GD&ĐT) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng GD&ĐT)
32 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng NN&PTNT) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng NN&PTNT)
33 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Thanh tra huyệ 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Thanh tra huyện)
34 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng Tư pháp) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng Tư pháp)
35 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng TN&MT) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng TN&MT)
36 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng TCKH) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng TCKH)
37 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng Nội vụ) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng Nội vụ)
38 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Văn phòng HĐND 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Văn phòng HĐND&UBND)
39 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Trung tâm DSKH 06/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Trung tâm DSKHHGĐ)
40 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng GD&ĐT) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng GD&ĐT)
41 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng Y tế) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng Y tế)
42 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng LĐ TB&XH 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng LĐ TB&XH)
43 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng KTHT) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng KTHT)
44 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Trung tâm VHTT 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Trung tâm VHTT)
45 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng TCKH) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng TCKH)
46 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Ban QLDA XD) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Ban QLDA XD)
47 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng NN&PTNT) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng NN&PTNT)
48 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng Nội vụ) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng Nội vụ)
49 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng TN&MT) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng TN&MT)
50 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng VHTT) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng VHTT)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây