Nhìn lại kết quả một năm thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tại huyện Phú Riềng

Thứ tư - 10/07/2019 02:41 809 0
Ngày 17/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành quyết định số 1016 về những nội dung thực hiện Quyết định 999 QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy đối với Huyện ủy Phú Riềng (thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII). Sau 01 năm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án, Huyện Phú Riềng đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tinh gọn bộ máy và đưa huyện Phú Riềng ngày càng phát triển.
Thực trạng trước khi thực hiện Đề án.

Huyện Phú Riềng được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2015 trên cơ sở Nghị quyết số 931/NQ-UBTVQH ngày 15/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Huyện gồm 10 đơn vị hành chính cấp xã với tổng diện tích tự nhiên là 67.497 ha, dân số hiện có 93.577 người.  Có 46 tổ chức cơ sở đảng với 2198 đảng viên, tình hình biên chế khối Đảng, đoàn thể được giao là 60, hiện có 31; Khối nhà nước là 83, hiện có là 67 biên chế; 5 đơn vị sự nghiệp được giao 39, hiện có 23; 7 hội đặc thù với 20 định xuất được giao. Có 42 đơn vị sự nghiệp giáo dục với 1368/1.415 giáo viên và nhân viên phục vụ, 244 hợp đồng 68.

Về tổ chức bộ máy cấp xã: có 08 xã loại I (Phú Riềng, Bù Nho, Long Tân, Long Hà, Long Bình, Phước Tân, Bình Tân, Long Hưng) và 02 xã loại 2 (Phú Trung, Bình Sơn) với 218/246 cán bộ, công chức và 168/216 người hoạt động không chuyên trách. Toàn huyện có 89 thôn, mỗi thôn có khoảng 21 chức danh với 1.665 người hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Trung bình, kinh phí hỗ trợ cho cho người hoạt động của 01 thôn/01 tháng khoảng 9.500.000đ.

Ngoài ra, so với mặt bằng chung đối với các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, huyện Phú Riềng vẫn chưa thành lập một số cơ quan, đơn vị như: Bệnh viện đa khoa, Nhà Thiếu nhi, Thư viện huyện, Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Đội quản lý công trình đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý chợ, Trạm kiểm dịch động vật.... Từ những thống kê cho thấy, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đặc biệt là ở cơ sở còn cồng kềnh; chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan có sự trùng lắp; công tác phối hợp còn có lúc chưa kịp thời, thiếu thống nhất; đội ngũ cán bộ cấp huyện còn thiếu, hạn chế về kinh nghiệm, trình độ đội ngũ cán bộ xã, thôn chưa đảm bảo gây khó khăn trong quá trình tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Và những kết quả quan trọng sau 01 năm thực hiện.

Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu đặt ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án nhằm sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19. Thực hiện nguyên tắc “bốn giảm”  (giảm trung gian; giảm đầu mối; giảm biên chế; giảm chi thường xuyên ) và “bốn tăng”(tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo phân cấp, phân quyền; tăng cường phân cấp quản lý cán bộ; tăng chất lượng cung cấp dịch vụ phục vụ doanh nghiệp, nhân dân). Kết quả sau 01 năm thực hiện cho thấy những hiệu quả của Đề án mang lại.  

Về việc hợp nhất các cơ quan, tổ chức: Thành lập Phòng Nội vụ - Lao động TB&XH trên cơ sở sáp nhập Phòng Nội vụ và Phòng LĐTB&XH; Phòng Văn hóa - Thông tin trên cơ sở hợp nhất Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH-TT&TT và Đài TT-TH; Thành lập Trung tâm Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số, KHHGĐ và Trung tâm Y tế; Thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư, Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật và Trạm chăn nuôi thú y; Thành lập Khối vận gồm cơ quan Ban Dân vận, MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể CT-XH huyện.

Thực hiện nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo: Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ - LĐTB&XH; Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UB.MTTQVN huyện đồng thời làm Trưởng Khối vận; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm BDCT; Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin kiêm Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Chủ tịch Hội Nông dân kiêm Phó Trưởng Khối vận.

 Về cơ quan đã giảm 02 đơn vị hành chính và 05 đơn vị sự nghiệp (không tính trường học). Biên chế: Khối Đảng và Nhà nước giảm 14/143 biên chế công chức (giảm 10%) và 05 hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ (giảm 62.5%); Đơn vị sự nghiệp giảm 05 biên chế viên chức (giảm 3.4%). Các hội đặc thù giảm 06 định xuất (giảm 30%).Về chức danh lãnh đạo giảm 13 cấp trưởng và 3 cấp phó tại các cơ quan, đơn vị.

Đối với các xã thực hiện mô hình và nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo: Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND tại 02/10 xã (Long Bình, Bù Nho);  Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND tại 03 xã (Phú Trung, Long Tân, Bình Sơn); Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND tại 07 xã (Phú Riềng, Bù Nho, Long Bình, Long Hà, Long Hưng, Phước Tân, Bình Tân). Giảm 28/246 cán bộ, công chức (đạt 11,4%), 103/216 người hoạt động không chuyên trách (đạt 47,6%), xóa bỏ 100% công chức dự bị.

Đối với các thôn, từ năm 2018 đến nay các thôn hoàn thành việc thực hiện giảm từ 21 người xuống còn từ 5 đến 07 người để đảm nhận các chức danh (từ 1.665 xuống còn 573 người giảm 1.073 người).

Đối với ngành giáo dục: Đến ngày 30/5/2019 đã hoàn thành việc sáp nhập 08 trường thành 04 trường và 05 điểm lẻ (Từ 42 xuống còn 38 trường giảm 04 cấp trưởng), giảm 50/1.465 biên chế, 105/230 nhân viên chuyên trách và 177/244 hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ.

Sau khi sát nhập, chuyển giao đến nay toàn huyện có 39 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 12 đảng bộ và 27 chi bộ cơ sở với 2.358 đảng viên (giảm 07 tổ chức cơ sở đảng). Đối với kinh phí, sau 01 năm thực hiện đề án, ước lượng giảm trên 15.2tỷ đồng

Có thể khẳng định, sau một năm thực hiện Đề án tại huyện Phú Riềng đã góp phần giảm trung gian, giảm đầu mối, biên chế, chi thường xuyên đồng thời nâng cao được công tác quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy năng lực cán bộ, công chức...Việc triển khai thực hiện Đề án nhận được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị huyện và nhân dân về tinh gọn bộ máy.
 
Đ/c Trần Văn Lân – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt, triển khai nội dung Đề án.

Khối Vận huyện được thành lập trên cơ sở Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể.

Đ/c Bùi Văn Hiếu – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện (Nội dung nhất thể hóa chức danh tại huyện)

Tác giả bài viết: Đỗ Hùng

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

23

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 23

Thời gian đăng: 08/06/2023

lượt xem: 13 | lượt tải:6

23

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 23

Thời gian đăng: 03/06/2023

lượt xem: 154 | lượt tải:146

22

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 22

Thời gian đăng: 30/05/2023

lượt xem: 264 | lượt tải:45

22

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 22

Thời gian đăng: 26/05/2023

lượt xem: 178 | lượt tải:151

21

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 21

Thời gian đăng: 21/05/2023

lượt xem: 106 | lượt tải:54
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay7,762
  • Tháng hiện tại76,380
  • Tổng lượt truy cập10,811,278
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây