Nghĩa vụ công an nhân dân 2020 - 10 thông tin quan trọng cần biết

Chủ nhật - 18/10/2020 21:31 4.015 0
Sau đây là tổng hợp những thông tin quan trọng về việc thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021:
1. Đối tượng được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ công an
- Đối với công dân nam:
+ Trong độ tuổi gọi nhập ngũ theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015:
Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ
Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
+ Đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định.
- Đối với công dân nữ:
+ Tự nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (CAND).
+ Trong độ tuổi nhập ngũ theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.
+ Đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định.
+ Có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của CAND.
+ CAND có nhu cầu tuyển chọn.
Lưu ý: Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị sử dụng và quy định ngành nghề cần thiết để tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phù hợp với nhu cầu sử dụng trong từng thời kỳ.
2. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ công an
Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong các trường hợp sau:
- Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;
- Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.
Thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính từ ngày giao nhận công dân; trong trường hợp không giao nhận tập trung thì tính từ ngày đơn vị CAND tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù không được tính vào thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.
3. Nghĩa vụ tham gia CAND là không bắt buộc, công dân có nhu cầu thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND thì phải nộp hồ sơ đăng ký cho Công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là Công an cấp xã) nơi công dân có hộ khẩu thường trú để được xem xét, tuyển chọn theo quy định.
4. Hồ sơ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ công an
Công dân tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND nộp cho Công an cấp xã nơi công dân có hộ khẩu thường trú các giấy tờ sau:
- Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi công dân đang công tác, học tập.
- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.
5. Khám sức khỏe nghĩa vụ công an 2021
- Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND;
- Lệnh gọi khám sức khỏe sẽ được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày.
- Công dân đi khám sức khỏe theo đúng địa điểm, thời gian đã được ghi rõ trên lệnh gọi khám sức khỏe.
- Chế độ, chính sách trong thời gian thực hiện khám sức khỏe theo lệnh gọi của Trưởng Công an cấp huyện, công dân tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND:
+ Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.
+ Công dân không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi được đảm bảo các chế độ sau:
- Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh;
- Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.
6. Tiêu chuẩn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ công an
Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:
- Có lý lịch rõ ràng.
- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.
- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong CAND.
- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.
7. Cấp bậc hàm của công dân thực hiện nghĩa vụ công an
Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, được phong, thăng cấp bậc hàm:
- Đối với cấp bậc hạ sĩ, gồm:
+ Thượng sĩ.
+ Trung sĩ.
+ Hạ sĩ.
- Đối với cấp bậc chiến sĩ, gồm:
+ Binh nhất.
+ Binh nhì.
8. Công dân thực hiện nghĩa vụ công an có thể được chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp
- Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng đến dưới 24 tháng (tính đến thời điểm dự thi), kết quả phân loại hằng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong CAND thì được xét, dự tuyển vào các học viện, trường CAND theo quy định về tuyển sinh CAND, tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.
- Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ không thuộc trường hợp trên, hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của CAND, nếu tự nguyện và CAND có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp.
9. Chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ công an (hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ)
Trong thời gian phục vụ tại ngũ và khi xuất ngũ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ, chính sách quy định đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
10. Chế độ xuất ngũ đối với công dân thực hiện nghĩa vụ công an
- Hạ sĩ quan, chiến sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ thì được xuất ngũ.
- Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc Hội đồng y khoa Bộ Công an kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ hoặc các trường hợp sau: điểm b và c Khoản 1; các điểm a, b và c Khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.
+ Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
+ Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;
+ Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;
+ Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;
+ Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;
Căn cứ pháp lý:
Luật Công an nhân dân 2018.
Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.
Nghị định 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

23

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 23

Thời gian đăng: 08/06/2023

lượt xem: 13 | lượt tải:6

23

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 23

Thời gian đăng: 03/06/2023

lượt xem: 154 | lượt tải:146

22

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 22

Thời gian đăng: 30/05/2023

lượt xem: 264 | lượt tải:45

22

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 22

Thời gian đăng: 26/05/2023

lượt xem: 178 | lượt tải:151

21

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 21

Thời gian đăng: 21/05/2023

lượt xem: 106 | lượt tải:54
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay7,849
  • Tháng hiện tại76,467
  • Tổng lượt truy cập10,811,365
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây