Điểm tin văn bản mới nổi bật tuần 31 Năm 2022 (Từ ngày 25/7 đến ngày 31/7/2022):

Thứ ba - 02/08/2022 03:15 32 0
  1. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến là nội dung tại Công văn 4660/VPCP-KSTT ngày 26/7/2022 về triển khai Quyết định 766/QĐ-TTg thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.
Cụ thể, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến,
Trong đó khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục hành chính, dịch vụ công tại Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022.
Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ còn giao thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Tích hợp, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn cho bộ, ngành, cơ quan, địa phương tại mục 6.3 chuyên mục hỗ trợ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Các bộ, cơ quan ngang bộ có Hệ thống cung cấp dịch vụ công tập trung tích hợp, đồng bộ các dữ liệu phân theo từng địa phương, cấp hành chính, cơ quan, đơn vị của các Hệ thống như:
+ Đăng ký doanh nghiệp;
+ Quản lý đầu tư nước ngoài;
+ Giấy phép lái xe;
+ Giấy phép kinh doanh vận tải;
+ Cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô;
+ Hộ tịch điện tử;
+ Lý lịch tư pháp;
+ Đăng ký, cấp phép hành nghề khám, chữa bệnh,… với Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ đánh giá các nhóm chỉ số theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022.
- Thực hiện chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu thủ tục hành chính giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.
Riêng các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trước ngày 10/8/2022,
Làm cơ sở thống nhất mã loại giấy tờ trên toàn quốc phục vụ kết nối, chia sẻ, tái sử dụng kết quả số hóa theo đúng quy định tại Nghị định 107/2021/NĐ-CP.
- Phân quyền quản trị, vận hành Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp cho người đứng đầu, lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc thông qua tài khoản quản trị cấp cao của bộ, ngành, địa phương đã được cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Chi tiết tại Công văn 4660/VPCP-KSTT ngày 26/7/2022.
  1. Đề xuất giảm các loại thuế, phí liên quan đến xăng dầu, tiêu dùng
Đây là nội dung tại Công văn 4648/VPCP ngày 25/7/2022 về việc nghiên cứu đề xuất giảm các loại thuế, phí.
Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính có trách nhiệm khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giảm các loại thuế phí liên quan đến xăng dầu, tiêu dùng, nhất là các loại thuế làm tăng chi phí đầu vào cho sản xuất, kinh doanh,...
Để giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm phục vụ cạnh tranh xuất khẩu và kinh doanh, góp phần kiềm chế lạm phát, hỗ trợ chính sách tiền tệ.
Bộ Tài chính thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7/2022.
Trước đó, thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đã được điều chỉnh 02 lần.
Lần gần nhất là tại Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.
Cụ thể, thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ, nhờn từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022 như sau:
- Xăng (trừ etanol) còn 1.000 đồng/lít;
- Nhiên liệu bay còn 1.000 đồng/lít;
- Dầu diesel còn 500 đồng/lít;
- Dầu hỏa vẫn giữ 300 đồng/lít;
- Dầu mazut còn 300 đồng/lít;
- Dầu nhờn còn 300 đồng/lít;
- Mỡ nhờn còn 300 đồng/kg.
Ngoài ra, còn có đề xuất giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 như sau:
Giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì (thuộc mã HS từ 2710.12.21 đến 2710.12.29) từ 20% xuống 10%.
Chi tiết tại Công văn 4648/VPCP ban hành ngày 25/7/2022.
  1. Ưu tiên phát triển các loại hình điện sản xuất từ rác, chất thải rắn
Đây là nội dung tại Công văn 4329/BCT-CL ngày 25/7/2022 báo cáo về các nội dung của Quy hoạch điện VIII.
Cụ thể, trong nguyên tắc xây dựng chương trình phát triển điện lực xác định ưu tiên phát triển các loại hình điện sản xuất từ rác, chất thải rắn, sinh khối, điện đồng phát để xử lý môi trường, tận dụng phụ phần nông nghiệp, thúc đẩy trồng rừng và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng.
Bên cạnh đó, tại báo cáo còn xác định việc ưu tiên sử dụng các loại hình sản xuất điện khác như sau:
- Ưu tiên sử dụng hết lượng khí khai thác trong nước có thể cung cấp được cho sản xuất điện để tăng tính tự chủ trong sản xuất điện, chuyển dần sang đốt kèm nhiên liệu hydrogen khi công nghệ được chứng thực.
Nâng cao tính tự chủ của ngành điện, giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào nước ngoài đối với nhiên liệu sơ cấp.
- Đẩy mạnh phát triển các nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo với giá thành hợp lý gắn với bảo đảm an toàn vận hành hệ thống điện và tính kinh tế chung của hệ thống điện.
Ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo theo phương thức tự cung cấp, tiêu thụ tại chỗ, không phát điện lên lưới điện quốc gia.
- Đẩy mạnh phát triển các loại hình thủy điện tích năng, thủy điện trên các hồ thủy lợi, hồ chứa nước để điều hòa phụ tải, dự phòng công suất và tận dụng nguồn thủy năng. Nghiên cứu các loại hình năng lượng tái tạo khác như địa nhiệt, sóng biển,...
- Giảm tối đa các nhà máy nhiệt điện than với mục tiêu giảm tối đa phát thải khí CO2; không phát triển thêm nhà máy nhiệt điện than mới sau năm 2030;
- Thị trường phát điện cạnh tranh đã đi vào vận hành. Thị trường bán buôn điện cạnh tranh đã hình thành và đi vào hoạt động; chuẩn bị tiến tới thí điểm thị trường bán lẻ điện cạnh tranh;
Giá điện đã phản ánh sát hơn chi phí sản xuất kinh doanh, có tính đến các chi phí thực hiện chính sách xã hội.
- Đầu tư hạ tầng cung cấp điện có sự phát triển mạnh mẽ, đưa điện lưới quốc gia tới hầu hết mọi miền của đất nước với 100% số xã, phường được cung cấp từ lưới điện quốc gia (99,479% số hộ dân trong cả nước có điện);
- Ngành năng lượng trở thành ngành kinh tế năng động, đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...
Chi tiết tại Công văn 4329/BCT-CL ngày 25/7/2022.
  1. Từ 1/8/2022, vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới
Đây là nội dung tại Công văn 4229/BKHĐT-QLĐT năm 2022 hướng dẫn chuyển đổi tài khoản người dùng sang Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 27/6/2022.
Từ ngày 01/8/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đưa vào vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn thay cho Hệ thống cũ tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Các cơ quan, đơn vị có các tài khoản là bên mời thầu, nhà thầu, cơ sở đào tạo trên Hệ thống cũ sẽ được chuyển đổi sang một tài khoản là Tổ chức tham gia hệ thống với các vai trò tương ứng trên Hệ thống mới theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT .
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các cơ quan có liên quan thông báo, đôn đốc các bên mời thầu, nhà thầu trực thuộc khẩn trương thực hiện chuyển đổi tài khoản từ Hệ thống cũ sang Hệ thống mới.
Quy trình chuyển đổi tài khoản trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và biểu mẫu chỉnh sửa thông tin được quy định cụ thể tại phụ lục Công văn 4229/BKHĐT-QLĐT .
Chi tiết tại Công văn 4229/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2022.

Nguồn tin: Đức Trọng (TH):

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

33

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 33

Thời gian đăng: 16/08/2022

lượt xem: 43 | lượt tải:34

33

Lịch làm việc Khối Vận Tuần 33

Thời gian đăng: 16/08/2022

lượt xem: 14 | lượt tải:9

33

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 33

Thời gian đăng: 13/08/2022

lượt xem: 184 | lượt tải:174

32

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 32

Thời gian đăng: 10/08/2022

lượt xem: 68 | lượt tải:36

32

Lịch làm việc Khối Vận Tuần 32

Thời gian đăng: 10/08/2022

lượt xem: 69 | lượt tải:16
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay11,559
  • Tháng hiện tại268,002
  • Tổng lượt truy cập7,125,774
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây