Điểm tin văn bản mới nổi bật tuần 33 Năm 2022 (Từ ngày 08/8 đến ngày 14/8/2022):

Thứ hai - 15/08/2022 11:11 78 0
 1. Tiếp tục hỗ trợ cho người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 về tiếp tục chỉ trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021.
Theo đó, sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 đã nộp hồ sơ đúng hạn.
Theo Nghị quyết 03, đối tượng được hỗ trợ bao gồm:
- NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức CT-XH, đơn vị cũ trang nhân dân và ĐVSN công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên);
- NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.
Thời gian thực hiện chi trả hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022.
Chi tiết tại Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 có hiệu lực từ ngày 11/8/2022.
 1. Mục tiêu hoàn thiện chính sách pháp luật về an ninh mạng
Ngày 10/8/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 964/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
Theo đó, nhiệm vụ hoàn thiện hành lang pháp lý của Bộ Công an như sau:
- Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh mạng đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương, định hướng điều chỉnh đầy đủ các lĩnh vực phát sinh hành vi sử dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh quốc gia;
Nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ DLQG, DLCN, quy định hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu công dân Việt Nam và trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia Việt Nam trên không gian mạng.
- Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL về an ninh mạng để đồng bộ, thống nhất, toàn diện, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng.
- Xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng, các văn bản QPPL về điều kiện kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, nhất là các sản phẩm, dịch vụ sử dụng trong hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT, Bộ KH&CN nghiên cứu, áp dụng cơ chế khoán chi cho các đề tài khoa học về an toàn, an ninh mạng.
Quyết định 964/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
 1. Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học trường tư gặp khó khăn do COVID-19
Ngày 11/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Theo đó, đối tượng hỗ trợ là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập được cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan NN có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19, gồm:
+  Cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình tư thục, dân lập;
+ Cơ sở giáo dục tiểu học tư thục;
+ Trường mẫu giáo, mầm non SOS, trường tiểu học Hermann Gmeiner trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam.
Đồng thời, quy định cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được hưởng chính sách khi bảo đảm các điều kiện sau:
- Là người đang làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập trước khi cơ sở phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan NN có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021;
- Nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021;
- Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP do không tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc;
- Có xác nhận làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập (bao gồm cơ sở giáo dục ngoài công lập đã làm việc trước đây hoặc cơ sở giáo dục ngoài công lập khác trong trường hợp cơ sở giáo dục ngoài công lập trước đây làm việc không hoạt động trở lại) ít nhất hết năm học 2021 - 2022.
Chi tiết tại Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 11/8/2022.
 1. Hướng dẫn các bước chỉ định thầu thông thường
Đây là nội dung tại Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT ngày 08/8/2022, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội.
Theo đó, hướng dẫn 05 bước chỉ định thầu thông thường bao gồm:
- Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu
+ Lập hồ sơ yêu cầu;
+ Thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu.
- Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu
- Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu:
+ Việc đánh giá hồ sơ đề xuất phải được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ yêu cầu
+ Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: Có hồ sơ đề xuất hợp lệ; có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu; …
-  Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu
-  Bước 5: Hoàn thiện và ký kết hợp đồng:
Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ đề xuất, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu liên quan khác.
Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT ban hành ngày 08/8/2022.
 1. Quy định hệ số lương với các ngạch công chức ngành NN&PTNT
Ngày 11/8/2022, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành NN&PTNT.
Theo đó, các ngạch công chức ngành NN&PTNT áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:
- Ngạch kiểm lâm viên chính, kiểm ngư viên chính, thuyền viên kiểm ngư chính được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.
- Ngạch kiểm dịch viên chính động vật, kiểm dịch viên chính thực vật, kiểm soát viên chính đê điều được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.
- Ngạch kiểm dịch viên động vật, kiểm dịch viên thực vật, kiểm soát viên đê điều, kiểm lâm viên, kiểm ngư viên, thuyền viên kiểm ngư được áp dụng hệ số lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
- Ngạch kỹ thuật viên kiểm dịch động vật, kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật, kiểm soát viên trung cấp đê điều, kiểm lâm viên trung cấp, kiểm ngư viên trung cấp, thuyền viên kiểm ngư trung cấp được áp dụng hệ số lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.
Chi tiết tại Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 06/10/2022

Nguồn tin: Đức Trọng (TH):

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

40

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 40

Thời gian đăng: 30/09/2022

lượt xem: 41 | lượt tải:28

39

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 39

Thời gian đăng: 26/09/2022

lượt xem: 162 | lượt tải:74

39

Lịch làm việc Khối Vận Tuần 39

Thời gian đăng: 26/09/2022

lượt xem: 78 | lượt tải:17

39

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 39

Thời gian đăng: 23/09/2022

lượt xem: 233 | lượt tải:150

38

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 38

Thời gian đăng: 19/09/2022

lượt xem: 229 | lượt tải:55
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập47
 • Máy chủ tìm kiếm26
 • Khách viếng thăm21
 • Hôm nay13,333
 • Tháng hiện tại14,095
 • Tổng lượt truy cập7,713,777
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây