Điểm tin văn bản nổi bật tuần 08/2023. ( Từ ngày 13/2 đến ngày 19/2/2023).

Thứ hai - 20/02/2023 10:36 264 0
  1. Giải quyết vướng mắc khi tổ chức lại tổng cục thành cục
Ngày 17/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP nhiệm vụ, giải pháp triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ.
Theo đó, để giải quyết một số vướng mắc, khó khăn khi tổ chức lại tổng cục thành cục, cục thuộc bộ thành vụ, Chính phủ quyết nghị:
(1) Về việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến người dân, DN:
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương ban hành văn bản phân công đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp tục thực hiện TTHC liên quan đến người dân, DN;
Công bố công khai các văn bản này trên Cổng TTĐT của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các hình thức khác phù hợp để người dân, DN biết, thực hiện.
Thời hạn hoàn thành: trước ngày 15/3/2023.
(2) Về đầu mối quốc gia trong việc thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên:
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động rà soát nội dung các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ đang được giao làm đại diện của nước CHXHCN Việt Nam;…
Thời hạn hoàn thành: trước ngày 15/3/2023.
- Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì thực hiện điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế trao đổi, phối hợp với Bộ Ngoại giao khi có khó khăn, vướng mắc về đối ngoại, để tìm cách tháo gỡ, trường hợp cần thiết, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Xem thêm nội dung tại Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 17/02/2023.
  1. Tăng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% với nhiều viên chức y tế
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 sửa đổi Nghị định 56/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.
Cụ thể, mức phụ cấp ưu đãi nhân viên y tế dự phòng, y tế cơ sở được quy định như sau:
1. Tăng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% với nhiều viên chức y tế
Tại khoản 7 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 05/2023/NĐ-CP quy định như sau:
Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023:
Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); chuyên môn y tế tại:
- Trạm y tế xã, phường, thị trấn;
- Phòng khám đa khoa khu vực;
- Nhà hộ sinh;
- Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;
- Bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.
2. Mức phụ cấp ưu đãi nghề với viên chức y tế dự phòng, nhân viên y tế cơ sở hiện hành
Tại Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định về mức phụ cấp ưu đãi như sau:
(1) Mức phụ cấp 70%
Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau đây:
+ Xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc người bệnh HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần;
+ Giám định pháp y, pháp y tâm thần, giải phẫu bệnh lý.
(2) Mức phụ cấp 60%
Mức phụ cấp 60% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau đây:
+ Khám, điều trị, chăm sóc người bệnh cấp cứu, hồi sức cấp cứu, cấp cứu 115, truyền nhiễm;
+ Xét nghiệm, phòng chống bệnh truyền nhiễm;
+ Kiểm dịch y tế biên giới.
(3) Mức phụ cấp 50%
Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh gây mê hồi sức, điều trị tích cực, nhi, chống độc, bỏng và da liễu.
(4) Mức phụ cấp 40%
Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm:
Chuyên môn y tế dự phòng; xét nghiệm; khám bệnh, chữa bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa; y dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; sức khỏe sinh sản tại các cơ sở sự nghiệp y tế công lập và tại các cơ sở điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đặc biệt, trừ các trường hợp (1), (2), (3)
(5) Mức phụ cấp 30%
Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với công chức, viên chức sau đây:
- Công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế để thực hiện các công việc: truyền thông giáo dục sức khỏe; dân số - kế hoạch hóa gia đình;
- Công chức, viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở, viện, bệnh viện chuyên khoa, các trung tâm: HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y.
Ngoài ra, đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung (trừ đối tượng quy định tại điểm b khoản 5 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP), viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thì:
Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.
Nghị định 05/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.
  1. Sửa quy định cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Ngày 13/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Trong đó, sửa đổi quy định về hồ sơ, cách thức gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệpthẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại Nghị định 49/2018/NĐ-CP .
Cụ thể, cá nhân có nhu cầu cấp thẻ kiểm định viên gửi hồ sơ đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tại Bộ phận Một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của BLĐTBXH.
Hồ sơ đề nghị bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp thẻ (theo mẫu số 05, Phụ lục I kèm theo Nghị định 04/2023/NĐ-CP );
- 04 ảnh màu giống nhau, cỡ 2 cm x 3 cm;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do trung tâm y tế cấp huyện hoặc cấp tương đương trở lên cấp.
So với Nghị định 49/2018/NĐ-CP , Nghị định 04/2023/NĐ-CP bổ sung hình thức nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của Bộ LĐTBXH.
Bên cạnh đó, đã thay đổi mẫu đơn đề nghị cấp thẻ kiểm định viên (mẫu mới ban hành kèm theo Nghị định 04/2023/NĐ-CP ).
Chi tiết tại Nghị định 04/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 13/02/2023.
  1. Thay đổi nội dung điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở
Ngày 15/02/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 03/2023/QĐ-TTg về Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
Theo đó, nội dung điều tra trong cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia về dân số và nhà ở như sau:
(1) Điều tra toàn bộ:
- Dân số chia theo giới tính, tuổi, dân tộc, tôn giáo, tình trạng đi học, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0102, 0107, 0115.
- Số lượng và chất lượng nhà ở; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0406, 0407.
(2) Điều tra chọn mẫu:
- Ngoài các chỉ tiêu điều tra toàn bộ, tiến hành điều tra các nhóm chỉ tiêu sau:
- Dân số chia theo ngành nghề đào tạo, di cư, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, tình trạng việc làm của dân số; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0108, 0111.
- Tình hình sinh chết của dân số, tình trạng nhà ở và các điều kiện sinh hoạt của hộ có nhà ở; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0103, 0104, 0105, 0106, 0109, 0113.
- Tỷ suất chết của trẻ em dưới 01 tuổi; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1604.
- Tỷ suất chết của trẻ em dưới 05 tuổi; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1605.
- Tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1603. (Nội dung mới)
Quyết định 03/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và thay thế Quyết định 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016.

Nguồn tin: Đức Trọng (TH):

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

24

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 24

Thời gian đăng: 10/06/2023

lượt xem: 17 | lượt tải:15

23

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 23

Thời gian đăng: 08/06/2023

lượt xem: 15 | lượt tải:6

23

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 23

Thời gian đăng: 03/06/2023

lượt xem: 160 | lượt tải:149

22

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 22

Thời gian đăng: 30/05/2023

lượt xem: 283 | lượt tải:46

22

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 22

Thời gian đăng: 26/05/2023

lượt xem: 182 | lượt tải:152
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay7,059
  • Tháng hiện tại85,383
  • Tổng lượt truy cập10,820,281
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây