Điểm tin văn bản nổi bật tuần 17/2023. ( Từ ngày 24/4 đến ngày 30/4/2023).

Thứ ba - 25/04/2023 23:26 115 0
  1. Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại.
Theo đó, trong 3 tháng đầu năm 2023 đã có 23 ca tử vong do bệnh Dại, nguy cơ bệnh Dại tiếp tục xảy ra và gây tử vong trên người là rất cao.
Do vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cá nhân, cơ quan có liên quan tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dại; trong đó, chú trọng các nội dung sau:
- Chủ tịch UBND cấp tỉnh:
+ Ban hành văn bản chỉ đạo UBND các cấp và các sở, ngành liên quan triển khai các hoạt động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
+ Xây dựng, phê duyệt và bố trí đủ nguồn lực để tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng, chống bệnh Dại của địa phương, ưu tiên mua, tổ chức tiêm vắc xin Dại cho đàn chó, mèo đồng loạt.
+ Tổ chức thống kê chính xác số hộ nuôi và số chó, mèo; hướng dẫn, yêu cầu chủ hộ nuôi chó, mèo cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo, chấp hành việc nuôi nhốt chó, mèo và tiêm vắc xin theo quy định.
+ Chỉ đạo UBND các cấp chủ động phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 70% tổng đàn trong giai đoạn 2023 - 2025 và trên 80% trong giai đoạn 2026 - 2030.
+ Tăng cường áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, về tiêm phòng vắc xin Dại được quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017...
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương:
+ Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong xây dựng kế hoạch cụ thể để chủ động phòng, chống bệnh Dại.
+ Ưu tiên bố trí nguồn lực, kinh phí để triển khai có hiệu quả các hoạt động của Chương trình quốc gia, các chiến dịch truyền thông về các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên các phương tiện truyền thông của Trung ương.
+ Chủ động thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống bệnh Dại tại các địa phương.
+ Tăng cường giám sát phát hiện các ca bệnh Dại với sự hỗ trợ và tham gia của cộng đồng dân cư theo hướng tiếp cận “Một sức khỏe”.
+ Chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành tăng cường nghiên cứu, phối hợp với các doanh nghiệp để sản xuất vắc xin Dại nhằm chủ động nguồn cung ứng trong nước và giảm giá thành.
+ Đề xuất với cấp có thẩm quyền hỗ trợ vắc xin Dại và huyết thanh kháng Dại điều trị dự phòng cho người nghèo vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; bổ sung chính sách bảo hiểm y tế đối với người bị chó cắn...
- Bộ Tài chính chủ trì và phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế cân đối, bố trí kinh phí thường xuyên cho các bộ để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Dại.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế tổ chức xây dựng, thực hiện kế hoạch truyền thông học đường về phòng, chống bệnh Dại.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống bệnh Dại.
Chi tiết tại Chỉ thị 11/CT-TTg./.
  1. Giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 426/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Theo đó, yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới như sau:
- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về an ninh, an toàn thực phẩm vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.
- Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; các nguyên tắc, chế tài xử lý vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm.
- Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.
- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội bảo vệ người tiêu dùng và các đoàn thể chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục, cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về an ninh, an toàn thực phẩm...
- Tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm; phát huy vai trò của các hợp tác xã, hiệp hội, ngành hàng trong liên kết, hỗ trợ sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ thực phẩm an toàn, chất lượng.
- Thực hiện phân cấp, phân quyền, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, phối hợp, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả; khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng quản lý công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.
- Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là với các nước láng giềng trong hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh việc ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế về công nhận lẫn nhau trong lĩnh vực thực phẩm để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa thực phẩm Việt Nam vào các nước có quy định tiêu chuẩn kỹ thuật cao.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm; chủ động phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm.
- Đẩy mạnh phong trào quần chúng phát hiện, tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm; tạo dư luận xã hội, người tiêu dùng lên án, tẩy chay các sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm...
- Xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng; ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn...
Chi tiết tại Quyết định 426/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.
  1. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn dịp lễ 30/4-1/5
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 281/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2023, trong đó yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong dịp lễ này.
Theo đó, do kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ban ngành có liên quan thực hiện nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi cho người dân đi lại.
Trong đó, yêu cầu Bộ Công An thực hiện nghiêm túc một số công tác quan trọng sau đây:
- Chỉ đạo tăng cường thực hiện việc tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông, trên cả 3 loại là đường bộ, đường sắt và đường thủy;
Đặc biệt là các trường hơp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, quá số người quy định; phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các trường hợp tụ tập gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép trong dịp lễ.
- Cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, không chấp hành theo hiệu lệnh, yêu cầu kiểm tra của cơ quan chức năng.
- Xây dựng và chuẩn bị các phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ, tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông kéo dài, gây ảnh hưởng tới di chuyển của người dân.
Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức trực theo chế độ 24/7 và báo cáo tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 05 ngày nghỉ lễ gửi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia như sau:
- Báo cáo nhanh hàng ngày, gửi trước 14h00';
- Báo cáo tổng hợp 05 ngày, gửi trước 14h30' ngày 03/5/2023.
Chi tiết tại Công điện 281/CĐ-TTg./.

Nguồn tin: Đức Trọng (TH):

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

40

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 40

Thời gian đăng: 30/09/2023

lượt xem: 17 | lượt tải:18

39

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 39

Thời gian đăng: 24/09/2023

lượt xem: 49 | lượt tải:46

39

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 39

Thời gian đăng: 22/09/2023

lượt xem: 157 | lượt tải:130

38

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 38

Thời gian đăng: 15/09/2023

lượt xem: 158 | lượt tải:155

37

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 37

Thời gian đăng: 12/09/2023

lượt xem: 80 | lượt tải:40
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm47
  • Hôm nay3,438
  • Tháng hiện tại138,840
  • Tổng lượt truy cập11,566,289
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây