HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Ông Nguyễn Quốc Soài

Điện thoại:0983.545.123
PBT, Chủ tịch Ông Nguyễn Quốc Soài
2

Ông Nguyễn Thanh Minh

Điện thoại:0977.442.777
06513.939.012
Email: thanhminhtcpr@gmail.com
Phó Chủ tịch
Đại học
Ông Nguyễn Thanh Minh

UBND HUYỆN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Ông Lê Anh Nam

Điện thoại:0918492984
Email: namla.hpr@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Ông Lê Anh Nam
2

Ông Lê Văn Chung

Điện thoại:0916376768
Email: chunglv.hpr@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND huyện
Thạc sĩ Kinh tế
Ông Lê Văn Chung
3

Ông Bùi Văn Hiếu

Điện thoại:0918323634
Phó Chủ tịch UBND huyện
Cử nhân Kinh tế
Ông Bùi Văn Hiếu

Văn phòng HĐND và UBND

1

Ngô Liền

Điện thoại:0913776079
Email: lienn.hpr@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
Cử nhân Sư phạm
Ngô Liền
2

Ông Bùi Mạnh Cường

Điện thoại:0947771639
Email: cuongbm.hpr@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Ông Bùi Mạnh Cường

Phòng Nội vụ

1

Trần Văn Thảo

Điện thoại:0983.721.181
Email: thaotv.hpr@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Trần Văn Thảo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

Nguyễn Văn Trúc

Điện thoại:
02713939609
Email: trucnv.hpr@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng
Đại học Sư phạm
Nguyễn Văn Trúc

Thanh tra huyện

1

Ông Vũ Đình Thạch

Điện thoại:
06513.939.111
Email: Thachttbp@gmail.com
Chánh Thanh tra
Cử nhân luật
Ông Vũ Đình Thạch
2

Phạm Danh Quyền

Điện thoại:0909208098
Email: quyenpd.hpr@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra
Cử nhân Kế toán
Phạm Danh Quyền

Phòng Tài nguyên Môi trường

1

Ông Nguyễn Danh Tùng

Điện thoại:
06513.939212
Email: tungdanhct@gmail.com
Trưởng phòng
Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Ông Nguyễn Danh Tùng
2

Ông Nguyễn Trí Hoàng

Điện thoại:
06513.939212
Email: nguyentrihoang.hpr@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Kỹ sư quản lý đất đai.
Ông Nguyễn Trí Hoàng

Phòng Lao động - TB&XH

1

Ông Nguyễn Trọng Lân

Điện thoại:
06513.939.003
Email: nguyentronglanbp@gmail.com
Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Cử nhân Hành chính
Ông Nguyễn Trọng Lân
2

Ông Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại:0911884339
Email: cuongnq.hpr@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Ông Nguyễn Quốc Cường

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

1

Trần Công Dũng

Điện thoại:
0915262539
Email: trancongdungktht@gmail.com
Trưởng phòng
Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế
Trần Công Dũng
2

Ông Đỗ Văn Hưng

Điện thoại:
06513.939.016
Email: dovanhungbinhphuoc@gmail.com
Phó trưởng phòng
Kỹ sư điện
Ông Đỗ Văn Hưng

Phòng Tư pháp

1

Ông Lê Quang Đạt

Điện thoại:0913.963799
Email: datlq.hpr@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng
Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Luật; đang học Thạc sỹ Luật.
Ông Lê Quang Đạt

Phòng Văn hóa và Thông tin

1

Ông Đỗ Đức Hùng

Điện thoại:0913636130
Trưởng phòng
Cử nhân báo chí, Cử nhân thông tin học
Ông Đỗ Đức Hùng
2

Ông Nghiêm Văn Nam

Điện thoại:0962531541
06513939608
Email: Nghiemvannam20041986@gmail.com
Phó Trưởng phòng
Đại học Quản lý Văn hóa
Ông Nghiêm Văn Nam

Phòng Nông nghiệp và PTNT

1

Nguyễn Quang Tích

Điện thoại:0985079456
Trưởng phòng
Kỹ sư nông học
Nguyễn Quang Tích
2

Ông Đỗ Thành Trung

Điện thoại:0918.481.326
02713939003
Email: thanhtrung73bp@gmail.com
Phó Trưởng phòng
Thạc sĩ Khoa học cây trồng
Ông Đỗ Thành Trung

Ban Quản lý Dự án Xây dựng

1

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Điện thoại:0913.819.009
06513.939.006
Email: nguyentuan.bpc@gmail.com
Giám đốc
Kỹ sư Xây dựng
Ông Nguyễn Văn Tuấn
2

Ông Nguyễn Quốc Trung

Điện thoại:0919.043.123
06513.939.006
Email: trungcongthuong76@gmail.com
Phó Giám đốc
Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
Ông Nguyễn Quốc Trung

UBND xã Bình Sơn

1

Bà Mai Thị Thuyết

Điện thoại:0961224428
06513.712.071
Email: binhson2012@gmail.com
Bí thư, Chủ tịch UBND xã
Cử nhân Lịch sử Đảng
Bà Mai Thị Thuyết
2

Ông Nguyễn Văn Hoàn

Điện thoại:0987880109
06513.712.112
Email: binhson2012@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã
Cử nhân Lịch sử
Ông Nguyễn Văn Hoàn

UBND xã Bình Tân

1

Võ Phong Tỏa

Phó Chủ tịch Võ Phong Tỏa
2

Ông Mai Văn Tam

Phó Chủ tịch Ông Mai Văn Tam

UBND xã Bù Nho

1

Nguyễn Đình Quang

Điện thoại:0983577448
Bí thư, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đình Quang
2

Ông Phạm Duy Chinh

Điện thoại:01694666456
06513737739
Phó Chủ tịch UBND xã
Đại học
Ông Phạm Duy Chinh
3

Bà Vũ Thị Như Hà

Điện thoại:0907.249.686
Email: nhuhavulongha@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã
Cử nhân Kinh tế
Bà Vũ Thị Như Hà

UBND xã Long Bình

1

Ông Lê Duy Hạnh


Email: hanhld.hpr@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch
Đại học luật
Ông Lê Duy Hạnh
2

Bà Phạm Thị Ngọc


Email: ngocpt.hpr@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch
Đại học Kế toán
Bà Phạm Thị Ngọc

UBND xã Long Hà

1

Ông Nguyễn Tiến Trung

Bí thư, Chủ tịch UBND xã Ông Nguyễn Tiến Trung
2

Ông Vũ Hoàng Mai

Phó Chủ tịch Ông Vũ Hoàng Mai

UBND xã Long Hưng

1

Ông Mai Văn Tùng

Chủ tịch Ông Mai Văn Tùng
2

Bà Nguyễn Thị Lý

Phó Chủ tịch Bà Nguyễn Thị Lý
3

Nguyễn Quốc Trấn

Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Trấn

UBND xã Long Tân

1

Ông Nguyễn Hữu Chúc

Điện thoại:0976664148
06513776142
Chủ tịch UBND xã
Đại học Luật
Ông Nguyễn Hữu Chúc
2

Ông Lê Đình Trung

Điện thoại:0976664148
06513776142
Chủ tịch UBND xã
Đại học Luật
Ông Lê Đình Trung
3

Ông Đỗ Nhật Quang

Điện thoại:0969364147
06513776142
Phó Chủ tịch UBND xã
Đại học Văn hóa
Ông Đỗ Nhật Quang

UBND xã Phú Riềng

1

Ông Lê Văn Hưng

Điện thoại:0987168012
0651.3777517
Email: ducdaipr@gmail.com
Chủ tịch UBND xã
Cử nhân quản trị kinh doanh
Ông Lê Văn Hưng
2

Ông Hồ Trung Cường

Điện thoại:0907235678
0651.3741555
Email: trungcuongpr@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã
Cử Nhân Luật
Ông Hồ Trung Cường
3

Ông Nguyễn Đức Đại

Điện thoại:0918954011
0651.3741134
Email: ducdaipr@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã
Cử Nhân Luật
Ông Nguyễn Đức Đại

UBND xã Phú Trung

1

Ông Lê Văn Phương

Điện thoại:0947 109 901
01653 759 001
Email: levanphuong1981@gmail.com
Chủ tịch UBND xã
Cử nhân luật
Ông Lê Văn Phương
2

Ông Nguyễn Quý Hà

Điện thoại:0988 935 255
01653 759 118
Email: nguyenquyha8.pt@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã
Cử nhân kế toán
Ông Nguyễn Quý Hà

UBND xã Phước Tân

1

Ông Võ Tiến Công

Điện thoại:0975.843.348
0651.3.736.456
Email: votiencong1980@gmail.com
Chủ tịch UBND xã
Đại học Luật
Ông Võ Tiến Công
2

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Điện thoại:0977.800.787
0651.3736567
Email: nguyenthuhaubpt@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Bà Nguyễn Thị Thu Hà
3

Bà Nguyễn Thị Kim Trúc

Điện thoại:0985.177.992
0651.3745.997
Email: kimtruc19111987@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã Bà Nguyễn Thị Kim Trúc
Face PR
Hhỏi
CDS
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay2,760
  • Tháng hiện tại10,242
  • Tổng lượt truy cập1,525,098
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây