Điểm tin văn bản nổi bật tuần 15/2023. ( Từ ngày 03/4 đến ngày 09/4/2023).

Thứ hai - 10/04/2023 22:31 90 0
  1. Chính thức công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2023
Ngày 07/04/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1515/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30/6/2023 và tổ chức thi 5 bài thi, bao gồm:
- 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;
- 1 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học;
- 1 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT.
Cụ thể:
- Ngày 28/6/2023: Thi ngữ văn (buổi sáng), Toán (buổi chiều)
- Ngày 29/6/2023: Thi tổ hợp các bài thi KHTN, bài thi KHXH (buổi sáng) và ngoại ngữ (buổi chiều)
- Ngày 30/6/2023: Dự phòng.
Các mốc thời gian quan trọng trong kỳ thi THPT năm 2023
- Trước ngày 13/5: Rà soát, cập nhật thông tin của học sinh, học viên (gọi chung là học sinh) đang học lớp 12 trên cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành.
- Từ ngày 14-19/5: Rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có).
- Trước ngày 22/5: In danh sách thí sinh đăng ký theo thứ tự a,b,c... của tên thí sinh.
- Từ ngày 26-28/5: Hoàn thành chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có); bàn giao Danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT hoặc túi hồ sơ ĐKDT (đối với thí sinh tự do) cho Sở GDĐT.
- Hoàn thành chậm nhất ngày 7/6: Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi.
- Các ngày 28,29 và 30/6: Tổ chức thi.
- Hoàn thành chậm nhất 17h ngày 15/7: Tổ chức chấm thi; Tổng kết công tác chấm thi; Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT; Đối sánh kết quả thi.
- 8h00 ngày 18/7: Công bố kết quả thi.
- Hoàn thành chậm nhất ngày 20/7: Xét công nhận tốt nghiệp THPT.
- Hoàn thành chậm nhất ngày 22/7: Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT.
- Hoàn thành chậm nhất ngày 24/7: Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh.
- Từ ngày 18/7 đến hết ngày 27/7: Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.
- Hoàn thành chậm nhất ngày 12/8: Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.
- Trước ngày 13/8/: Cập nhật vào hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu tổng hợp kết quả tốt nghiệp THPT năm 2023.
Chi tiết tại Công văn 1515/BGDĐT-QLCL./.
  1. Hướng dẫn mức lãi suất, thời gian cho vay mua nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Công văn 2308/NHNN-TD triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP, trong đó có hướng dẫn mức lãi suất, thời gian cho vay mua nhà ở xã hội.
* Về đối tượng vay vốn:
Đối tượng vay vốn (sau đây gọi là khách hàng) là pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định, bao gồm:
- Khách hàng là Chủ đầu tư đầu tư dự án (sau đây gọi là Chủ đầu tư).
- Khách hàng là người mua nhà ở tại dự án (sau đây gọi là Người mua nhà).
*Về nguyên tắc cho vay:
- Khách hàng phải đáp ứng các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng; đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật.
- Mỗi Người mua nhà chỉ được tham gia vay vốn theo quy định tại Chương trình này 01 lần để mua 01 căn hộ tại dự án thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định, mỗi dự án của Chủ đầu tư chỉ được tham gia vay vốn theo quy định tại Chương trình này 01 lần.
*Thời gian triển khai:
Thời hạn giải ngân của Chương trình đến khi doanh số giải ngân đạt 120.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31/12/2030.
*Thời gian ưu đãi:
- Đối với Chủ đầu tư: áp dụng mức lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi là 3 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu.
- Đối với Người mua nhà: áp dụng mức lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi là 5 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu.
*Lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi:
- Lãi suất cho vay áp dụng đến hết ngày 30/6/2023 đối với Chủ đầu tư là 8,7%/năm;
- Lãi suất cho vay áp dụng đến hết ngày 30/6/2023 đối với Người mua nhà là 8,2%/năm;
Kể từ ngày 01/7/2023, định kỳ 06 tháng, NHNN thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi cho các ngân hàng thương mại tham gia Chương trình.
*Lãi suất cho vay khi hết thời gian ưu đãi: Ngân hàng thương mại và khách hàng tự thỏa thuận, thống nhất, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và được xác định rõ hoặc nêu rõ cách xác định tại thỏa thuận cho vay ký kết giữa ngân hàng và khách hàng.
Công văn 2308/NHNN-TD có hiệu lực từ ngày ký ban hành./..
  1. Hướng dẫn cấp và quản lý mã số vùng trồng
Công văn 1776/BNN-BVTV về cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành.
Cụ thể, Bộ NN&PTNT yêu cầu Sở NN&PTNT giao nhiệm vụ và chỉ đạo cơ quan chuyên môn về bảo vệ và kiểm dịch thực vật tại địa phương:
- Thực hiện và chịu trách nhiệm toàn bộ việc thiết lập, kiểm tra thực tế, hoàn thiện hồ sơ, cấp mã số và bảo đảm duy trì các điều kiện kỹ thuật đối với các mã số vùng trồng (VT), cơ sở đóng gói (CSĐG) đã cấp.
Toàn bộ các thông tin về diện tích, sản lượng, sự đồng thuận các hộ nông dân tham gia vào vùng trồng cũng như các điều kiện kỹ thuật khác phải được các cơ quan chuyên môn địa phương kiểm tra, xem xét đầy đủ trước khi gửi báo cáo về Cục BVTV.
Cơ quan chuyên môn địa phương lưu trữ và chịu trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp của hồ sơ.
- Trường hợp xuất khẩu, các địa phương rà soát các mã số đã cấp, đối chiếu với quy định của nước nhập khẩu và tập hợp danh sách báo cáo về Cục Bảo vệ thực vật để gửi nước nhập khẩu để được nước nhập khẩu phê duyệt hoặc cấp mã số.
Nước nhập khẩu có thể tiến hành kiểm tra trực tiếp hoặc trực tuyến trước khi phê duyệt và cấp mã số cho các vùng trồng, cơ sở đóng gói này.
- Giải quyết ngay các hồ sơ đề nghị của chủ sở hữu hoặc người đại diện vùng trồng, cơ sở đóng gói trên cơ sở tuân thủ đúng quy định, minh bạch, trách nhiệm.
Trong trường hợp chưa đạt yêu cầu, phải có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, tránh để người dân, doanh nghiệp đi lại nhiều lần.
- Thực hiện giám sát định kỳ các VT, CSĐG đã được cấp mã số theo đúng hướng dẫn và quy định của nước nhập khẩu, đảm bảo các VT, CSĐG này luôn luôn duy trì được tình trạng đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.
Tần suất giám sát là tối thiểu một lần/năm, đối với VT thì thực hiện giám sát trước vụ thu hoạch. Báo cáo kết quả giám sát hàng quý về Cục BVTV.
- Thực hiện thu hồi mã số đã cấp với các VT, CSĐG không đáp ứng quy định của nước nhập khẩu hoặc theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc phát hiện vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm nhiều lần hoặc phát hiện gian lận, tranh chấp trong sử dụng mã số.
- Cập nhật đầy đủ thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về VT và CSĐG xuất khẩu, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng phần mềm Nhật ký đồng ruộng, phần mềm Quản lý cơ sở đóng gói để cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của nước nhập khẩu.
Chi tiết tại Công văn 1776/BNN-BVTV./.

Nguồn tin: Đức Trọng (TH):

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

40

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 40

Thời gian đăng: 30/09/2023

lượt xem: 18 | lượt tải:20

39

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 39

Thời gian đăng: 24/09/2023

lượt xem: 50 | lượt tải:46

39

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 39

Thời gian đăng: 22/09/2023

lượt xem: 157 | lượt tải:130

38

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 38

Thời gian đăng: 15/09/2023

lượt xem: 158 | lượt tải:155

37

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 37

Thời gian đăng: 12/09/2023

lượt xem: 80 | lượt tải:40
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay3,744
  • Tháng hiện tại139,146
  • Tổng lượt truy cập11,566,595
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây