Điểm tin văn bản nổi bật tuần 20/2023. ( Từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2023).

Thứ tư - 17/05/2023 05:15 44 0
  1. Sửa quy định phê duyệt phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước với hồ chứa thủy điện
Ngày 12/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về kinh doanh lĩnh vực TNMT, trong đó có sửa quy định cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước với hồ chứa thủy điện, thủy lợi tại Nghị định 43/2015/NĐ-CP .
Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12 Nghị định 43/2015/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi như sau:
*Phương thức nộp hồ sơ:
+ Tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa nộp trực tiếp
+ Hoặc qua đường bưu điện
+ Hoặc thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến
(So với Nghị định 43/2015/NĐ-CP , thì Nghị định 22/2023/NĐ-CP bổ sung thêm phương thức nộp hồ sơ)
- Hồ sơ gồm: 01 bản phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện, thủy lợi
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Sau khi đã chuẩn bị đủ hồ sơ thì tiến hành nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường);
- Bước 2: Tiếp nhận, xử lý và phản hồi
+ Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra phương án. Trường hợp chưa đạt yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 43/2015/NĐ-CP , Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành hồ chứa để bổ sung hoàn thiện.
(Thời hạn: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án cắm mốc giới)
+ Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến của Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện nơi có hồ chứa,..; nếu cần thiết thì trình, thành lập Hội đồng thẩm định phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa.
(Thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phương án đạt yêu cầu)
+ Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến và gửi tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa để hoàn thiện. Tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa có trách nhiệm tiếp thu, giải trình các ý kiến, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp đủ điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBD cấp tỉnh phê duyệt phương án cắm mốc;
+ Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt thì trả lại phương án cho tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa và thông báo bằng văn bản cho tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa biết và nêu rõ lý do;
- Bước 3: trả kết quả
+ Nếu được phê duyệt, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo, trả kết quả cho tổ chức quản lý vận hành hồ chứa 
+ Thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp tỉnh phê duyệt phương án cắm mốc (Bổ sung mới)
Nghị định 22/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.
  1. Những địa điểm cấm hút thuốc lá từ ngày 01/8/2023
Ngày 11/5/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 11/2023/TT-BYT thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá.
Theo đó, 04 nhóm địa điểm cấm hút thuốc lá, bao gồm:
(1) Các địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên:
- Cơ sở y tế;
- Cơ sở giáo dục;
- Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em;
- Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP .
(2) Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà:
- Nơi làm việc trong nhà của cơ quan hành chính nhà nước, ĐVSN, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nơi làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, trừ các địa điểm quy định tại khoản 2 và 5 Điều 1 Thông tư 11/2023/TT-BYT ;
- Khu vực trong nhà của các địa điểm công cộng: cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí, nhà ga, bến tàu, bến xe, cơ sở tôn giáo, …, trừ các địa điểm quy định tại khoản 2 và 5 Điều 1 Thông tư 11/2023/TT-BYT .
(3) Phương tiện giao thông công cộng cấm hút thuốc lá hoàn toàn:
- Ô tô;
- Tàu bay;
- Tàu điện.
(4) Địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá:
- Khu vực cách ly của sân bay;
- Quán bar, quán karaoke, vũ trường;
- Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, khu nghỉ dưỡng (resort) và cơ sở lưu trú du lịch khác;
- Phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa.
Yêu cầu chung đối với tất cả địa điểm cấm hút thuốc lá
Theo đó, yêu cầu chung đối với tất cả địa điểm cấm hút thuốc lá như sau:
- Có đặt, in, bố trí (sau đây gọi chung là đặt) biển hoặc chữ hoặc biểu tượng với nội dung cấm hút thuốc lá (sau đây gọi chung là biển).
Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo mẫu số 1 và mẫu số 2 tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư 11/2023/TT-BYT .
- Biển bảo đảm các yêu cầu sau đây:
+ Nội dung thông điệp rõ ràng, dễ hiểu, ngắn gọn;
+ Chất liệu biển bền, khó phai; biển đặt ngoài trời chịu được tác động của môi trường bên ngoài;
+ Kích thước, cỡ chữ của biển phù hợp với vị trí, không gian đặt biển; chữ đậm, dễ đọc; màu chữ, biểu tượng tương phản với màu nền;
+ Biển đặt tại địa điểm công cộng trong điều kiện không đủ ánh sáng: có phản quang hoặc chiếu sáng biển hoặc hình thức phù hợp khác để bảo đảm dễ nhìn.
- Việc đặt biển bảo đảm các yêu cầu sau đây:
+ Khoảng cách giữa các biển phù hợp với quy mô, không gian của từng địa điểm;
+ Đặt biển ở vị trí dễ quan sát, khu vực có nhiều người qua lại; cổng vào khu vực khuôn viên, khu vực để xe ngoài trời; đối với khu vực trong nhà đặt tại cửa ra vào, sảnh trước, khu vực tiếp đón, ghế chờ, các tầng của cầu thang bộ, trong thang máy, hành lang có mái che, nhà để xe, nhà vệ sinh.
- Không có gạt tàn, dụng cụ dùng cho hút thuốc, đầu mẫu và tàn thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá.
Thông tư 11/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/8/2023.
  1. Đẩy mạnh nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày 09/5/2023, Bộ TT&TT ban hành Công văn 1669/BTTTT-BC về đẩy mạnh triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Trong thời gian qua, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg đã được các Bộ, ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện.
Để tiếp tục triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích sâu rộng và hiệu quả hơn nữa, Bộ TT&TT kính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:
- Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền đến các tổ chức, các nhân về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các cấp tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp bưu chính công ích trên địa bàn trong việc đào tạo, tập huấn cho nhân viên của doanh nghiệp bưu chính công ích về quy định, quy trình nghiệp vụ của các TTHC thuộc danh mục được tiếp nhận, trả qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung các TTHC không yêu cầu cá nhân, tổ chức phải có mặt trực tiếp để thực hiện vào danh mục các TTHC được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC.
Chi tiết tại Công văn 1669/BTTTT-BC năm 2023./.

Nguồn tin: Đức Trọng (TH):

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

24

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 24

Thời gian đăng: 10/06/2023

lượt xem: 17 | lượt tải:15

23

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 23

Thời gian đăng: 08/06/2023

lượt xem: 15 | lượt tải:6

23

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 23

Thời gian đăng: 03/06/2023

lượt xem: 160 | lượt tải:149

22

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 22

Thời gian đăng: 30/05/2023

lượt xem: 282 | lượt tải:46

22

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 22

Thời gian đăng: 26/05/2023

lượt xem: 181 | lượt tải:152
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay7,059
  • Tháng hiện tại85,044
  • Tổng lượt truy cập10,819,942
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây