PHÚ RIỀNG: CHÚ TRỌNG ĐỔI MỚI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Thứ tư - 24/05/2023 02:14 32 0
Đến Phú Riềng trong những năm trở lại đây, chúng ta sẽ không khỏi bất ngờ vời những đổi thay của vùng đất giàu truyền thống cách mạng này. Từ chiếc nôi Phú Riềng đỏ anh hùng, sau hơn 7 năm thành lập, Đảng bộ và nhân huyện Phú Riềng đã từng bước khắc phục khó khăn, xây dựng và phát triển quê hương. Một trong những giải pháp hàng đầu được Đảng bộ huyện chú trọng, quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đó là đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác.
Trong 02 năm qua, để triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng bộ huyện Phú Riềng đã tập trung chỉ đạo đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, đi vào thực chất và hiệu quả góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của huyện.
Tích cực đổi mới công tác tuyên truyền
Xác định công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp hữu hiệu để đưa việc học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn huyện đã đẩy mạnh, đổi mới cách thức tuyên truyền, qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, đưa việc học và làm theo gương Bác trở nên thiết thực, hiệu quả.
Trên cơ sở thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy về học tập Kết luận 01-KL/TW  và chuyên đề hàng năm, Huyện ủy đã triệu tập cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở dự Hội nghị trực tuyến do Trung ương và Tỉnh ủy tổ chức. Ngay sau Hội nghị, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục triển khai tại đơn vị mình bằng hình thức phù hợp nhằm đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện được học tập quán triệt. Huyện cũng đặc biệt chú trọng nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là đối với việc tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết, thông tin thời sự. Các cuộc họp của cấp ủy, các cơ quan, ban, ngành cấp huyện được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, thành phần và đảm bảo hiệu quả: cán bộ, đảng viên tham gia học tập chấp hành tốt về giờ giấc, ghi chép đầy đủ nội dung.... Kết quả: tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết của huyện năm 2021 đạt 94,8%; năm 2022 đạt 97,6%.
Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng thường xuyên chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động nghiên cứu đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền từ truyền thống đến hiện đại để phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng. Cụ thể như: Tuyên truyền thông qua các Hội thi trực tuyền và trực tiếp. Qua đó lồng ghép nội dung triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, việc học tập và làm theo Bác, các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Cụ thể trong 02 năm qua huyện đã tổ chức 02 Hội thi về Chỉ thị 05; 01 Hội thi trực tuyến “Cảm nhận về Tết trong tôi”. Đồng thời chỉ đạo triển khai, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tuyên truyền cổ động trực quan cũng tiếp tục được đổi mới cả về nội dung, phương pháp và hình thức thông qua hệ thống pa-nô, khẩu hiệu, băng rôn, cụm tranh cổ động với 408.5m2 pano; treo 320.5 m2 băng rôn tuyên truyền trong 2 năm qua.
Trước xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, huyện Phú Riềng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền đặc biệt là việc khai thác những lợi thế của internet và mạng xã hội. Qua đó website huyện Phú Riềng đã đăng tải 32 bài viết về gương điển hình học tập và làm theo Bác; Bộ phận Phát thanh - Truyền hình huyện đã xây dựng 62 chuyên mục làm theo Bác; đưa 350 tin và 65 bài về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; trang Fanpage “Phú Riềng đỏ - Xưa và nay” đã thường xuyên đăng tải các tin, bài về nội dung: Lời Bác dạy ngày này năm xưa, gương người tốt việc tốt trên địa bàn huyện nhằm lan tỏa những việc làm hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.
Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói : “Một tấm gương sống còn hơn hang trăm bài diễn văn tuyên truyền”, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã thường xuyên chỉ đạo các chi đảng bộ tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, làm theo Bác từ những việc làm cụ thể thiết thực. Phát động, hướng dẫn các đơn vị xây dựng các mô hình, phần việc làm theo Bác. Kết quả, hàng năm, huyện đều duy trì số lượng mô hình làm theo Bác: năm 2021 là 128 mô hình; năm 2022 là 154 mô hình; năm 2023 có 111 mô hình đã được đăng ký thực hiện. Kết quả thực hiện các mô hình làm theo Bác đã cho thấy trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào cuộc sống. Từ đó làm xuất hiện một số tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác: đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Hà (Đảng bộ xã Phú Riềng); đồng chí Phạm Văn Ngọ (Đảng bộ xã Phú Trung); đồng chí Nguyễn Khắc Tùng ( Đảng bộ xã Bình Tân); đồng chí Hồ Đức Ca (Đảng bộ xã Phước Tân); đồng chí Phan Văn Hải (Chi bộ Trường THPT Ngô Quyền); Hoàng Doãn Cảnh (Chi bộ Trường THPT Nguyễn Khuyến)…
Chú trọng tuyên truyền xây dựng Phú Riềng đỏ - người thân thiện – đất nghĩa tình
Hai năm qua, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Năm 2022-2023 các ngành, các cấp tập trung phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái “bình thường mới” góp phần cùng huyện nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong bối cảnh đó, trên cơ sở thực hiện chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2022, 2023 của Tỉnh ủy Bình Phước , huyện ủy Phú Riềng đã có sự linh hoạt trong công tác chỉ đạo việc đa dạng hóa các nội dung học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cụ thể, trong 2 năm qua huyện đã tập trung tuyên truyền xây dựng quê hương Phú Riềng đỏ - người thân thiện – đất nghĩa tình. Đây là sự kế thừa truyền thống cách mạng của cha ông trong quá khứ và phát huy bản chất của người dân Phú Riềng: thân thiện, nghĩa tình. Đây là nét đặc trưng của người dân huyện Phú Riềng cũng là 1 trong những mục tiêu phát triển con người mà chúng ta hướng đến. Vẻ thân thiện của người dân Phú Riềng được thể hiện từ lối giao tiếp cởi mở, ứng xử hòa nhã; là nụ cười của người dân với khách phương xa; là giữa người với người không có khoảng cách, người tốt việc tốt diễn ra hàng ngày hàng giờ... Tổng hòa mối quan hệ của những con người thân thiện tạo nên vùng đất Phú Riềng đầy nghĩa tình. Vùng đất nghĩa tình thể hiện ở 3 tiêu gồm: Thực hiện tốt các chính sách xã hội; hoạt động tương thân, tương trợ; tinh thần hào sảng, nghĩa hiệp, nhân hậu, dễ mến của người dân. Hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; chương trình xóa đói giảm nghèo nhằm nâng cao đời sống nhân dân; Nghĩa tình từ việc chung tay chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo; các chiến dịch tình nguyện của tổ chức Hội, đoàn thể; Nghĩa tình khi giúp đỡ người dân địa phương khác trong khó khăn như thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh covid-19…
Việc nhỏ việc to dân lo là xong hết
Nhận thức được tầm quan trọng của Tư tưởng trọng dân - một trong những nội dung quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, phương châm xuyên suốt các nhiệm vụ chính trị được huyện quán triệt từ huyện đến cơ sở là Việc nhỏ việc to dân lo là xong hết. Phát huy tinh thần “Việc nhỏ, việc to, dân lo là xong hết” thời gian qua, cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Phú Riềng được quan tâm đầu tư, nhất là các công trình trường học, đường giao thông. Để đạt được kết quả đó, bên cạnh sự quyết tâm của lãnh đạo huyện, không thể không kể đến sự đồng thuận của nhân dân, luôn sát cánh cùng nhà nước thực hiện nhiều công trình “Ý đảng lòng dân”, làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt. Đối với mỗi dự án trọng điểm, trước khi khởi công, huyện ủy đều tổ chức gặp mặt trao đổi với người dân để lằng nghe những tâm tư nguyện vọng, giải đáp thắc mắc của người dân, từ đó tạo sự đồng thuận và chung sức cùng với chính quyền. Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đời sống gặp khó khăn, nhiều hộ dân vẫn đồng lòng, chung sức cùng chính quyền địa phương, tự nguyện hiến đất làm đường, cụ thể như: gia đình ông Bùi Mau ở thôn Bình Hiếu có hơn 50m đất mặt tiền gần khu vực chợ trung tâm của xã, với mỗi mét ngang mặt tiền trị giá khoảng 150 triệu đồng nhưng khi Nhà nước có chủ trương nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên xã nối xã Bình Tân đến xã Phước Tân, ông đã tự nguyện dời hàng rào vô 3m để cho nhà thầu thi công tuyến đường. Không những thế, ông còn đứng ra vận động hàng xóm xung quanh tự nguyện hiến đất để Nhà nước mở rộng tuyến đường thông thoáng, khang trang. Hay như tuyến đường Phú Trung – Phước Tân có nhiều hộ dân ở 3 xã Phú Riềng, Phú Trung và Phước Tân bị ảnh hưởng với diện tích khoảng 17,31ha đất, chủ yếu là đất vườn trồng điều và cao su. Tuy nhiên qua vận động, 22 hộ dân trên địa bàn xã Phú Trung đều hưởng ứng việc hiến đất mở đường, cụ thể như ông Trần Xuân Hanh hiến 2000m2 , ông Phạm Văn Ngọ hiến 1500m2  đất rẫy... Nút thắt về giải phóng mặt bằng được tháo gỡ, người dân ủng hộ, tự nguyện hiến đất đã làm cho các dự án được thi công hết sức thuận tiện. Tinh thần: “Việc nhỏ, việc to, dân lo là xong hết” đã và đang được lan tỏa rộng khắp, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương kịp thờicác tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Tạo sức lan tỏa, mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, đưa việc “làm theo” Bác mỗi ngày từ những việc làm nhỏ nhất, gắn với trách nhiệm, đạo đức công vụ ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả.

Nguồn tin: Dạ Thảo:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

40

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 40

Thời gian đăng: 30/09/2023

lượt xem: 16 | lượt tải:17

39

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 39

Thời gian đăng: 24/09/2023

lượt xem: 49 | lượt tải:46

39

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 39

Thời gian đăng: 22/09/2023

lượt xem: 157 | lượt tải:130

38

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 38

Thời gian đăng: 15/09/2023

lượt xem: 158 | lượt tải:155

37

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 37

Thời gian đăng: 12/09/2023

lượt xem: 80 | lượt tải:40
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay3,353
  • Tháng hiện tại138,755
  • Tổng lượt truy cập11,566,204
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây