Vận dụng phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác của từng cán bộ, đảng viên. - HUYỆN PHÚ RIỀNG
03:30 EDT Thứ tư, 20/03/2019

Vận dụng phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác của từng cán bộ, đảng viên.

Thứ tư - 28/12/2016 19:29
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm, coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cả cuộc đời giản dị, trong sáng của Người luôn là tấm gương đạo đức mẫu mực, tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm - một tấm gương lớn cho các thế hệ con cháu mãi mãi noi theo.

Bác Hồ cuốc đất, trồng rau trong vườn Phủ Chủ tịch (ảnh tư liệu)
GS, TS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, khẳng định: "Văn hóa nêu gương là thành phần cốt yếu của văn hóa Đảng, đồng thời là chỉ số, thước đo năng lực, hiệu lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Sự gương mẫu của Đảng là mệnh lệnh không lời, là con đường ngắn nhất để thu phục lòng dân. Có văn hóa nêu gương là Đảng thể hiện được vị thế cầm quyền, uy tín, bản lĩnh và sức thuyết phục, lan tỏa, thẩm thấu của mình trong quần chúng.

Ngày 15/5/2016  Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05 –CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ đó cho thấy việc “Nêu gương” không còn dừng lại ở những câu khẩu hiệu, kêu gọi chung chung, mà dần trở thành nhiệm vụ, yêu cầu và hơn thế, đó còn là giải pháp, là trách nhiệm, quy định mọi cán bộ, đảng viên phải thực hiện đến nơi đến chốn.  “Nêu gương” là một trong những phẩm chất quan trọng, đồng thời cũng là động lực để thúc đẩy mọi người làm theo mình, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương thì trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm.

Trước hết, cần nêu gương trên ba mối quan hệ: đối với mình, đối với người, đối với việc. Đối với mình phải không tự cao, tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân, phải tự phê bình mình như rửa mặt hằng ngày; đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng; đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng” (để việc công lên trên, lên trước việc tư) .

Thứ hai, muốn nêu gương được thì phải nói đi đôi với làm: Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, ở mọi nơi; nói phải đi đôi với làm, để quần chúng noi theo. Người nhắc nhở đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến”. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Tự mình phải chính trước, mới giúp người khác chính. Mình không chính, mà muốn người khác chính là vô lý.

Thứ ba, để giáo dục bằng nêu gương đạt kết quả cao, Người chủ trương: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách làm tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”: Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc xây dựng làng, xã, huyện, tỉnh kiểu mẫu; những “người tốt, việc tốt”. Từ những nhân tố mới làm gương mẫu nhân rộng ra, dấy lên phong trào thi đua học tập và làm theo, tạo nên khí thế cách mạng hào hùng trong sản xuất, công tác... rộng khắp trong cả nước. Theo đó, trong gia đình, ông bà cha mẹ là tấm gương cho các con cháu, anh chị là tấm gương đối với các em; trong nhà trường các thầy, cô giáo là tấm gương cho học trò; trong cơ quan và các tổ chức đoàn thể thì cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới, người này có thể nêu gương cho người khác. Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ, đảng viên chẳng những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng mà còn phải là tấm gương để nhân dân nhìn vào đó làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu. Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải thực hiện phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Qua đó, tạo ra một phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn xã hội.

Từ tư tưởng đạo đức ấy đã tạo nên một phong cách nêu gương, tự giác gương mẫu của Hồ Chí Minh, người lãnh tụ kính yêu của cách mạng Việt Nam. Để vận dụng đúng đắn, sáng tạo và hiệu quả phong cách nêu gương của Bác Hồ, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải xác định rõ trách nhiệm và ý thức tự giác trong việc“nêu gương”. Để thực hiện điều đó, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác, trung thực, tự phê bình thật khách quan. Cán bộ, đảng viên càng giữ vị trí cao, vị trí quan trọng, nhất là người đứng đầu, càng phải hết sức nêu gương tự phê bình và phê bình về phẩm chất đạo đức, lối sống ở mọi lúc, mọi nơi . Tập trung kiểm điểm trên các vấn đề trách nhiệm đối với công việc và đơn vị; về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự  diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII). Qua đó, thấy rõ ưu điểm để phát huy, nhận ra khuyết điểm để có kế hoạch, lộ trình khắc phục, sửa chữa.

Để có thể nêu gương trước quần chúng, cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện tốt lời nói đi đôi với việc làm. Ðây là nguyên tắc trước hết, cực kỳ quan trọng của việc nêu gương. Chỉ có nhất quán giữa lời nói và việc làm thì người cán bộ, đảng viên mới có được sự tin yêu của quần chúng. Muốn vậy, trong hoạt động thực tiễn, mỗi cán bộ, đảng viên cần học tập và “làm theo” Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phong cách làm việc thận trọng, tỉ mỉ, giờ nào việc ấy, tinh thần trách nhiệm cao, thói quen đi sâu đi sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng. Khi đã đề ra chủ trương, biện pháp thì phải nêu cao đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, quyết tâm lãnh đạo thực hiện cho bằng được. Đồng thời, phải kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, xa rời thực tế, xa rời cơ sở, xa rời quần chúng; kiên quyết phê phán những cán bộ, đảng viên không dám nói, không dám hành động, hoặc “nói nhiều làm ít”, “nói mà không làm”, “nói một đường làm một nẻo”, thậm chí chỉ thụ động, ngồi chờ, ỷ lại, sợ trách nhiệm. Những biểu hiện đó hoàn toàn trái với tư tưởng, đạo đức, phong cách của  Bác, làm cho phương pháp “nêu gương” mất đi ý nghĩa của nó.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự nỗ lực phấn đấu, nâng cao hiệu quả rèn luyện về sự nêu gương, phải thực hiện đồng bộ bảy nội dung về việc nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI), Quy định số 55- QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tất cả cán bộ, đảng viên đều phải có trách nhiệm, tự giác cụ thể hóa việc nêu gương bằng kế hoạch thực hiện thông qua việc học tập, công tác, sinh hoạt, lối sống… xây dựng bản đăng ký nêu gương của bản thân tại chi bộ, cấp ủy nơi công tác biết, góp ý, giúp đỡ, giám sát, tạo điều kiện thực hiện. Có như­ vậy, ng­ười cán bộ, đảng viên mới thực sự được tôi luyện, mới đạt được mục tiêu trở thành tấm gương để quần chúng noi theo, và qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Tác giả bài viết: Lan Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 574

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11184

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1535617


....