STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 LLVUB50 08/12/2017 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện Tuần thứ 50 năm 2017
2 LLVUB49 02/12/2017 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 49 năm 2017
3 LLVUB48 25/11/2017 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 48 năm 2017
4 LLVUB47 19/11/2017 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 47 năm 2017
5 LLVUB46 11/11/2017 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 46 năm 2017
6 LLVUB45 03/11/2017 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 45 năm 2017
7 LVLGD44 31/10/2017 Lịch làm việc tuần thứ 44 năm 2017 (Phòng GD&ĐT)
8 LLVVP44 30/10/2017 Lịch làm việc tuần thứ 44 năm 2017 (Văn phòng HĐND và UBND)
9 LLVUB44 28/10/2017 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 44 năm 2017
10 LLVUB43 23/10/2017 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 43
11 LLVUB42 17/10/2017 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 42 năm 2017
12 LLVUB41 09/10/2017 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 41
13 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Đài TTTH) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Đài TTTH)
14 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (TT DSKHHGĐ) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (TT DSKHHGĐ)
15 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Y tế) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Y tế)
16 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng TN&MT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng TN&MT)
17 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng LĐTB&XH) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng LĐTB&XH)
18 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng KTHT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng KTHT)
19 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng VHTT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng VHTT)
20 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Bình S 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Bình Sơn)
21 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Long B 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Long Bình)
22 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Phú Ri 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Phú Riềng)
23 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng NN&PTNT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng NN&PTNT)
24 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Tư pháp) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Tư pháp)
25 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng GD&ĐT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng GD&ĐT)
26 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Thanh tra huyệ 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Thanh tra huyện)
27 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Trung tâm VHTT 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Trung tâm VHTTTT)
28 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Nội vụ) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Nội vụ)
29 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng TCKH) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng TCKH)
30 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Ban QLDA XD) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Ban QLDA XD)
31 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Phú Tr 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Phú Trung)
32 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Long H 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Long Hưng)
33 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Trạm Khuyến nô 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Trạm Khuyến nông KN)
34 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Văn phòng HĐND 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Văn phòng HĐND và UBND)
35 Tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Long Hà) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Long Hà)
36 Tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Bình Tân) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Bình Tân)
37 Tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Phước Tân) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Phước Tân)
38 Tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Long Tân) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Long Tân)
39 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 38 năm 2 17/09/2017 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 38 năm 2017
40 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (UBND xã Long T 13/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (UBND xã Long Tân)
41 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (UBND xã Long H 13/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (UBND xã Long Hưng)
42 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (UBND xã Long B 13/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (UBND xã Long Bình)
43 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Đài TTTH) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Đài TTTH)
44 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (UBND xã Phước 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (UBND xã Phước Tân)
45 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (UBND xã Bình S 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (UBND xã Bình Sơn)
46 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (UBND xã Bình T 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (UBND xã Bình Tân)
47 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng NN&PTNT) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng NN&PTNT)
48 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Thanh tra huyệ 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Thanh tra huyện)
49 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng Tư pháp) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng Tư pháp)
50 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng TN&MT) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng TN&MT)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây