Bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh và vấn đề giáo dục bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ hiện nay - HUYỆN PHÚ RIỀNG
03:24 EDT Thứ tư, 20/03/2019

Bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh và vấn đề giáo dục bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ hiện nay

Thứ hai - 11/06/2018 22:52
Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã vượt qua được những khó khăn, thách thức và từng bước gặt hái được những thành tựu đáng khích lệ về mọi mặt: chính trị ổn định, kinh tế dần tăng trưởng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Xu thế toàn cầu hóa đã mở ra cho đất nước ta nhiều cơ hội phát triển và hội nhập cùng những nền kinh tế thế giới với sự đa dạng về chính trị, văn hóa...
Tuy nhiên đây cũng  là mảnh đất màu mỡ cho các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình chống phá Đảng và nhà nước ta, phá vỡ mối đoàn kết toàn dân. Theo đó, một bộ phận giới trẻ hiện nay đã có những biểu hiện tiêu cực đáng lo ngại, đặc biệt là phai nhạt lý tưởng, có lập trường chính trị, tư tưởng không vững vàng, chạy theo lối sống buông thả, lơ là học tập và tu dưỡng đạo đức, thích hưởng thụ, ngại lao động. Hơn lúc nào hết, trong giai đoạn hiện nay, vấn đề bản lĩnh chính trị của toàn dân nói chung, đặc biệt là thế hệ trẻ nói riêng cần phải được đặc biệt quan tâm, chú trọng giáo dục và rèn luyện theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tạo dựng được một bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi sóng gió của thời đại.

Bản lĩnh là tố chất cần thiết quyết định sự kiên định, độc lập chủ động trong hành động trước mọi hoàn cảnh, nhất là trước những khó khăn, thử thách của mỗi con người. Trong đó, bản lĩnh chính trị là phẩm chất tuyệt đối cần thiết của cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ hiện nay: “thể hiện ở sự kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng - mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ...” Bản lĩnh chính trị của Đảng còn được thể hiện trong hành động: sự vững vàng, kiên định, không dao động trước mọi tình huống, sự quyết tâm phấn đấu, vượt mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì lợi ích của Đảng và của nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá chế độ ta của các thế lực thù địch, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”.

Cả cuộc đời của chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đối diện với những thời khắc đầy thử thách của lịch sử, gắn với vận mệnh sống còn của dân tộc, với bản lĩnh chính trị vững vàng, Người đã tìm cách vượt qua và chèo lái con thuyền giải phóng dân tộc. Đó chính là những giá trị trường tồn, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ sau này học tập và noi theo. Để học theo Bác, trước hết cần phải giáo dục cho thanh niên lòng yêu nước và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xuất phát từ lòng yêu nước nồng nàn, thương đồng bào chịu cảnh nô lệ lầm than mà chàng thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành đã vượt mọi khó khăn gian khổ, để ra đi tìm đường cứu nước với hai bàn tay trắng. Đây chính là Dĩ bất biến ứng vạn biến. Điều bất biến quý giá ở Hồ Chí Minh chính là lòng yêu nước và niềm tin mãnh liệt vào dân tộc, đất nước, nhân dân. Nhờ đó mà trong những thời điểm khó khăn nhất, cam go và quyết liệt nhất Bác đã làm nên một bản lĩnh chính trị tuyệt vời không gì lay chuyển được. Đối với thế hệ trẻ, tinh thần yêu nước không phải là những điều gì đó quá xa xôi, trừu tượng mà ngược lại chúng rất gần gũi, thật cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bắt nguồn một cách từ tình yêu làng xóm, quê hương để rồi chúng ta nhận ra một cách thật tự nhiên và chân thành rằng tất cả những điều đó chính là tình yêu Tổ quốc, tình yêu đối với non sông, đất nước. Trước đây, khi đất nước còn chiến tranh, Bác Hồ và những người thanh niên đương thời có ý chí và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, chiến đấu chống giặc ngoại xâm thì ngày nay, trong điều kiện hòa bình, người thanh niên yêu nước là người thanh niên biết gương mẫu, xung kích đi đầu trong mọi việc.

Thứ hai, để thế hệ trẻ trang bị cho mình bản lĩnh chính trị thì cần thiết phải giáo dục nền tảng lý luận chính trị thật vững chắc. Ở đây chúng ta đang bàn tới vấn đề giáo dục và tự giáo dục. Đảng và Nhà nước ta cần quan tâm hơn nữa, chú trọng hơn nữa việc giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói:  “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một công việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Cần phải trang bị nền tảng tri nhận thức đầy đủ và sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để thế hệ trẻ có đủ khả năng bảo vệ học thuyết khoa học này trước những âm mưu, thủ đoạn công kích và chống phá của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, bản thân những người trẻ cần phải tự giáo dục và rèn luyện chính mình trong mọi hoàn cảnh. Bác Hồ là tấm gương mẫu mực về việc học và tự học. Trong buổi nói chuyện ở lớp huấn luyện Đảng viên mới (14/5/1966), Người nói: “Bác thường nghe nói có đồng chí mới 40 tuổi mà đã cho mình là già cho nên ít chịu học tập. Nghĩ như vậy là không đúng, 40 tuổi chưa phải là già. Bác đã 76 tuổi nhưng vẫn cố gắng học thêm. Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời. Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”. Chỉ có tự học, tự nghiên cứu mới mang lại cho mình những nhận thức đầy đủ và sâu sắc nhất về tinh thần của Chủ nghĩa Mác Lênin chứ không chỉ đơn giản là sách vở Mác Lênin.

Thứ ba, thanh niên hiện nay cần phải học tập ở Bác ý chí quyết tâm và nghị lực phi thường trong mọi hoàn cảnh. Còn nhớ, khi được hỏi về quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, Người đã khẳng định: “Tôi muốn ra đi tìm hiểu thế giời rồi sau đó trở về giúp đỡ đồng bào ta”. Và Bác đã thực hiện được điều đó. 30 năm bôn ba ở nước ngoài, có những ngày phải chịu đói, chịu khát; có những nơi phải chịu cảnh tù đày, giam giữ...nhưng chưa một phút giây nào Bác tự cho phép mình nản chí hay chùn bước. Vì sao một mình Bác với hai bàn tay trắng, dám đi thẳng về phía kẻ thù của chính dân tộc mình để tìm con đường cứu nước? Vì sao những khó khăn gian khổ trên hành trình bôn ba tìm đường cứu nước vẫn không làm Người chùn bước, hay trước sự xa hoa tráng lệ của những đô thị và cuộc sống ở phương Tây vẫn không thể cám dỗ và làm lay chuyển được sự quyết tâm và lập trường kiên định của Người?… Có thể khẳng định chính nhờ ý chí và nghị lực đã giúp Bác làm được điều kỳ diệu ấy. Càng khó khăn bao nhiêu Người lại càng cố gắng bấy nhiêu. Đây cũng chính là điều mà thế hệ trẻ hiện nay chưa làm được. Sinh ra trong thời bình, chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện và nâng cao đã vô tình khiến giới trẻ trở nên yếu đuối trước những thử thách trong cuộc sống. Gặp khó khăn là vội chùn bước, gặp phải thất bại là gục ngã mà không tự tìm cách vượt qua hoặc đứng lên. Tự mình chưa đủ bản lĩnh để làm chủ cuộc đời và tương lai của mình thì làm sao có thể góp phần công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, thế hệ trẻ Việt Nam đã và đang tiếp nối và phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha ông đi trước, tiếp tục gánh vác nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc, xây dựng đất nước ngày càng phát triển và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhiều phong trào của Thanh niên được phát động như: phong trào “Tuổi trẻ giữ nước”; “Thanh niên lập nghiệp”; “Thanh niên tình nguyện”… Tuy nhiên, thế hệ trẻ cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thử thách không nhỏ, kẻ thù trong nước và quốc tế đã và đang tìm mọi cách kích động lôi kéo chống phá chế độ, gây mất ổn định chính trị. Thực tiễn đó đặt ra cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay vấn đề tự rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng để vượt qua và biến những thách thức thành cơ hội phát triển đất nước. Đó cũng là phát huy bài học mà Bác Hồ để lại:
Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gao giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời Người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công
(Bài thơ Nghe tiếng giã gạo - Hồ Chí Minh)

Tác giả bài viết: Dạ Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 549

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11159

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1535592


....