Thông báo số 16/TB-TCKH

Vv lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

Số kí hiệu 16
Ngày ban hành 05/11/2019
Thể loại Thông báo
Lĩnh vực Đấu thầu
Cơ quan ban hành Phòng Tài chính - Kế hoạch
Người ký Nguyễn Thanh Minh

 File đính kèm