Văn bản theo lĩnh vực: Lịch công tác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 LLVUB16-2018 14/04/2018 Lịch làm việc Thường trực HĐND và UBND huyện tuần thứ 16 năm 2018
2 LLVUB15-2018 07/04/2018 Lịch làm việc Thường trực HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 năm 2018
3 LLVUBND14-2018 31/03/2018 Lịch làm việc Thường trực HĐND và UBND huyện tuần thứ 14 năm 2018
4 LLVUB13-2018 24/03/2018 Lịch làm việc Thường trực HĐND-UBND huyện tuần thứ 13 năm 2018
5 LLVUB12-2018 17/03/2018 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 12 năm 2018
6 LLVUB11-2018 11/03/2018 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 11 năm 2018
7 LLVUBND10-2018 03/03/2018 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện Tuần thứ 10 năm 2018
8 LLVVP09-2018 26/02/2018 Lịch làm việc Tuần thứ 09 năm 2018 của Văn phòng
9 LLVUB09-2018 25/02/2018 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 09 năm 2018
10 LLVUB7,8-2018 12/02/2018 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 7-8 năm 2018
11 LLVUB06-2018 04/02/2018 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 6 năm 2018
12 LLVVP05-2018 29/01/2018 Lịch làm việc Tuần thứ 05 năm 2018 của Văn phòng
13 LLVUB05-2018 29/01/2018 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện Tuần thứ 05 năm 2018
14 LLVVP04-2018 22/01/2018 Lịch làm việc Tuần thứ 04 năm 2018 của Văn phòng
15 LLVUB04-2018 20/01/2018 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 04 năm 2018
16 LLVUB03-2018 14/01/2018 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện Tuần thứ 03 năm 2018
17 LLVUB02 07/01/2018 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 02 năm 2018
18 LLVUB52 23/12/2017 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện Tuần thứ 52 năm 2017
19 LLVUB50 08/12/2017 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện Tuần thứ 50 năm 2017
20 LLVUB49 02/12/2017 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 49 năm 2017
21 LLVUB48 25/11/2017 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 48 năm 2017
22 LLVUB47 19/11/2017 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 47 năm 2017
23 LLVUB46 11/11/2017 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 46 năm 2017
24 LLVUB45 03/11/2017 Lịch làm việc HĐND và UBND huyện tuần thứ 45 năm 2017
25 LVLGD44 31/10/2017 Lịch làm việc tuần thứ 44 năm 2017 (Phòng GD&ĐT)
26 LLVVP44 30/10/2017 Lịch làm việc tuần thứ 44 năm 2017 (Văn phòng HĐND và UBND)
27 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Đài TTTH) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Đài TTTH)
28 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (TT DSKHHGĐ) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (TT DSKHHGĐ)
29 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Y tế) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Y tế)
30 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng TN&MT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng TN&MT)
31 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng LĐTB&XH) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng LĐTB&XH)
32 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng KTHT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng KTHT)
33 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng VHTT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng VHTT)
34 Tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Long Tân) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Long Tân)
35 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Bình S 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Bình Sơn)
36 Tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Phước Tân) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Phước Tân)
37 Tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Bình Tân) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Bình Tân)
38 Tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Long Hà) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Long Hà)
39 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Long B 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Long Bình)
40 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Phú Ri 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Phú Riềng)
41 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Tư pháp) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Tư pháp)
42 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng NN&PTNT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng NN&PTNT)
43 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng GD&ĐT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng GD&ĐT)
44 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Thanh tra huyệ 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Thanh tra huyện)
45 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Trung tâm VHTT 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Trung tâm VHTTTT)
46 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Nội vụ) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Nội vụ)
47 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng TCKH) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng TCKH)
48 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Ban QLDA XD) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Ban QLDA XD)
49 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Phú Tr 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Phú Trung)
50 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Long H 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (UBND xã Long Hưng)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây