09:55 EDT Thứ tư, 26/06/2019

Phú Riềng: Nhiều đổi mới trong công tác Tuyên giáo năm 2018.

Thứ năm - 20/12/2018 22:28
Năm 2018, công tác Tuyên giáo của huyện Phú Riềng tiếp tục được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá xếp loại là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc dẫn đầu trong toàn tỉnh. Đây là kết quả của quá trình cố gắng, nỗ lực của ngành Tuyên giáo huyện trong công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng và thực hiện các chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Công tác tham mưu, định hướng tuyên truyền được triển khai đồng bộ..

Ngành Tuyên giáo huyện đã tham mưu Huyện ủy tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6,7,8 kết nối từ điểm cầu trung ương, tỉnh đến điểm cầu huyện, Đảng bộ 10 xã và 02 Đảng bộ Công an, Quân sự huyện. Tham mưu tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề 2018 về Chỉ thị 05 và 06 Hội nghị Thông tin thời sự. Đặc biệt các hội nghị đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ huyện đến tận các xã và Đảng bộ quân sự, công an huyện. Hình thức này đã mời được báo cáo viên trung ương, tỉnh, huyện, các chuyên gia về lĩnh vực chuyên sâu có kỹ năng báo cáo đồng thời tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian đi lại, đồng bộ trong triển khai và đối tượng cán bộ, đảng viên, hội viên được tham gia đông hơn (Gần 2000 lượt/đợt)

Hội nghị thông tin thời sự được tổ chức trực tuyến thu hút đông cán bộ, đảng viên tham gia
Tham mưu Huyện ủy ban hành 8 kế hoạch tiếp tục triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; báo cáo, đánh giá sơ kết 4 chỉ thị, 3 Nghị quyết của Ban Bí thư và 7 báo cáo theo yêu cầu. Tham mưu, chủ trì 4 đoàn kiểm của Huyện ủy kiểm tra, giám sát, khảo sát, đánh giá như: việc đổi mới phương pháp, hình thức dạy và học giáo dục lý luận chính trị, môn giáo dục công dân, lịch sử tại các trường THCS và THPT trên địa bàn huyện; kiểm tra về thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4, kiểm tra thực hiện kỷ cương kỷ luật hành chính…tại một số chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc trên địa bàn huyện.

Đội ngũ công tác viên Dư luận xã hội cấp huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn thường xuyên nắm bắt thông tin, tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội trên địa bàn để kịp thời tham mưu Huyện ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề tư tưởng nổi cộm: tình hình hoạt động tôn giáo, tình hình người dân băn khoăn, lo lắng về mức giá đền bù, tái định cư Trung tâm hành chính huyện, dư luận về thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy, Huyện ủy…. Tổ chức cho các đồng chí báo cáo viên cấp huyện tham dự đầy đủ các hội nghị báo cáo viên định kỳ. Qua đó, giúp báo cáo viên kịp thời nắm được thông tin nổi bật về tình hình trong nước, thế giới để phục vụ tốt công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Công tác hướng dẫn, tuyên truyền được Ngành Tuyên giáo tâm trong xây dựng hướng dẫn, sao gửi tài liệu, đề cương tuyên truyền: hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, Chỉ thị 05; tuyên truyền về Luật Bảo hiểm xã hội; Tham mưu tài liệu tuyên truyền về tuyến đường liên xã Bù Nho – Phước Tân; Về đền bù, tái định cư Trung tâm hành chính huyện; tuyên truyền Đề án sắp xếp, tinh gọn trong hệ thống chính trị cấp xã, ngành giáo dục, đào tạo…trong cán bộ, đảng viên.

Ngành Tuyên giáo tham mưu thành lập Ban chỉ đạo, Ban biên soạn, Tổ thư ký biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Riềng; Lịch sử - Truyền thống Đảng bộ và nhân dân xã Phú Riềng; Lịch sử - truyền thống lực lượng vũ trang huyện Phú Riềng. Hoàn thành việc phát hành 250 cuốn “Lịch sử - Truyền thống Đảng bộ và nhân dân xã Bù Nho”.

Tham mưu thành lập Ban biên tập Website huyện Phú Riềng, tổ chức tập huấn và gặp mặt, mở rộng cộng tác viên. Đăng tải trên 895 tin, bài nội dung định hướng tuyên truyền các hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp. Thành lập trang mạng Facebook “Phú Riềng Đỏ - Xưa và nay”…góp phần đấu tranh, phản bác thông tin, luận điệu sai trái và giới thiệu những tấm gương điển hình người tốt, việc tốt...

Góp ý, thẩm định 12 văn bản qua đó giúp cho nội dung các văn bản, chương trình đảm bảo tính định hướng về chính trị, tư tưởng, góp phần phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 10/10 xã. 
Phối hợp trong công tác tuyên truyền
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế trong năm 2018.
Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Ngành Tuyên giáo đã chủ động tham mưu triển khai chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu” của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện lồng ghép nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình tại 16/16 lớp bồi dưỡng tập huấn. Tổ chức Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng năm 2018. Biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” khen thưởng 10 tập thể, 12 cá nhân điển hình.

Những điểm mới tạo sức lan tỏa trong lĩnh vực Tuyên giáo.

Với sự quyết tâm tham mưu và tổ chức thực hiện nhiều phần việc, cách làm sáng tạo trên, Ngành Tuyên giáo đã và đang góp phần sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhằm đánh giá tình hình công tác đoàn kết, tập hợp tri thức, phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết và động viên, cổ vũ trí thức góp phần đưa huyện ngày càng lớn mạnh. Ngành Tuyên giáo tham mưu Huyện ủy tổ chức Chương trình “Gặp mặt và đối thoại đại diện trí thức trên địa bàn huyện năm 2018”. Tại chương trình đã nhận được nhiều ý kiến, trao đổi, hiến kế của trí thức cho sự phát triển của huyện.

Tổ chức Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng năm 2018 với nhiều nội dung, hình thức thi mới, được đầu tư cả về nội dung và hình thức. Hội thi hấp dẫn từ vòng sơ khảo đến vòng chung kết, và được tổ chức từ cấp cơ sở, khai thác được những giá trị tư tưởng, gắn với thực tiễn trong học và làm theo Bác thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia tạo sức lan tỏa lớn trong toàn huyện.

Huyện ủy ban hành Quyết định số 1162-QĐ/HU ngày 30/5/2018 về ban hành quy chế hoạt động của các lớp học tập, triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thông tin thời sự, tập huấn, bồi dưỡng trên địa bàn huyện”. Thông qua quy chế, việc triển khai học tập, nghiên cứu Nghị quyết, hội họp có sự chuyển biến lớn trong cán bộ, đảng viên toàn huyện về tinh thần, thái độ, ý thức trong việc học tập.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Ban chỉ đạo kỷ cương, kỷ luật, hành chính trong hệ thống chính trị của huyện năm 2018. Tiến hành thành lập các tổ công tác kiểm tra, giám sát nội quy, quy định cơ quan đối với phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện.

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền trên 10/10 xã về BHXH, BHYT, BHTN. Kết quả đã tuyên truyền trên 3.000 lượt nhân dân, nội dung: Nghị quyết số 21 của BCH Trung ương khóa XI, Nghị quyết số 28, khóa XII về Bảo hiểm Y tế, bảo hiểm xã hội, thông tin về chính sách, Luật bảo hiểm y tế, giải đáp thắc mắc về BHYT, BHXH.. qua đó nâng mức tham gia của người dân theo phân bổ của tỉnh.
 
Đánh giá về kết quả năm 2018, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bùi Văn Hiếu cho biết “Ngành Tuyên giáo đã tích cực chủ động trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật là việc tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác tham mưu tổ chức thông tin thời sự; hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, Chỉ thị 05. Tích cực tham mưu nghiên cứu những nội dung mới, khó triển khai nhằm đáp ứng với tình hình mới và sự phát triển của huyện. Quan điểm chung là công tác tuyên giáo phải đi trước, đồng hành với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện. Tăng cường thông tin tích cực trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, kịp thời có những thông tin phản biện tích cực. Đa dạng hóa hình thức nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, qua đó dự báo tốt tình hình an ninh tư tưởng, tham mưu xử lý kịp thời diễn biến tư tưởng phức tạp trên địa bàn”
 

Tác giả bài viết: Hoài An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 565

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24489

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1604696


....