Huyện Phú Riềng: Tập huấn cho Công đoàn cơ sở Doanh nghiệp ngoài nhà nước. - HUYỆN PHÚ RIỀNG